Az élővilág sokfélesége 1. GY

elsok1b17la Az élővilág sokfélesége 1. GY
(Kalapos Tibor, Berki Boglárka, Czuppon Bálint, József Júlia, Vörös Amira, Zoltán László, Horváth Csenge, Král Adrienn, Szabó Lilla)
 

Tudnivalók az elsok1b17la Az élővilág sokfélesége 1 GY gyakorlathoz

és az elsoktb17ta Az élővilág sokfélesége terepgyakorlathoz

2020/2021 tanév II. félév

 

Általános tudnivalók

 • az elsok1b17la Az élővilág sokfélesége 1 GY gyakorlat erős előfeltételei az elsok1b17ea Az élővilág sokfélesége I. EA, valamint az nstfu1b17la Növényi struktúra és funkció 1 GY, így csak az veheti fel, aki az előfeltétel tárgyakat korábbi félévben teljesítette. 
 • a gyakorlatot minden hallgató köteles a Neptun-ban felvenni abban a csoportban, ahova ténylegesen jár;
 • a gyakorlatokon a részvétel kötelező;
 • a gyakorlatvezető a félév elején ismerteti a gyakorlatok és beszámolók féléves ütemezését. A félév során ezt követjük, függetlenül az ünnepnapok körüli esetleges munkanap átrendezésektől.
 • a gyakorlatok maximum 25%-áról, azaz 3 foglalkozásról lehet hiányozni. Aki ennél többet hiányzik, az nem kap gyakorlati jegyet;
 • a járványhelyzet miatt távoktatással indul a félév. A gyakorlatot heti rendszerességgel a tanrendben meghatározott idősávban tartjuk a kurzus Teams csoportjában videó értekezletként. A foglalkozásról videófelvétel készül, ami a Teams-ben érhető el.
 • amennyiben a félév során később jelenléti oktatásra nyílik lehetőség, a gyakorlati foglalkozások lebonyolításáról előzetes tájékoztatást kapnak.;
 • a gyakorlóban található eszközök sérülése esetén a gyakorlati csoportnak laborkárt számolunk el;
 • a szorgalmi időszak alatt a hallgatók tudását beszámolókon mérjük.

 

Lehetőség magasabb szintű gomba- és növényismeret elsajátítására

 • a kötelező elsok1b17la Az élővilág sokfélesége 1 GY alapszintű gomba- és növényismeretet nyújt. Akik alaposabb tudást szeretnének elsajátítani ezen a területen, azoknak ajánljuk a biológia alapképzés 6. félévére ütemezett novismb17la Növényismeret GY gyakorlatot.

 

A gyakorlaton végzett tevékenység és felkészülés

 • a gyakorlaton aktív, önálló munkát várunk el;
 • a gyakorlaton a hallgató – saját érdekében – jegyzetel;
 • a gyakorlatok alatt nyugodtan lehet kérdezni – részben azért vagyunk ott; Az online Teams értekezleteken ez a kézfeltartás vagy a csevegés eszköz használatával tehető meg.
 • a felkészüléshez online képi és szöveges segédanyag elérhető tanszékünk növényismereti honlapján (http://taxon2.elte.hu) jelszavas belépéssel (a felhasználó és jelszó adatokat a gyakorlatvezető ismerteti). 
 • a felkészüléshez többféle, növényismereti tárgyú könyvet érdemes felhasználni (lásd az ajánlott irodalmak jegyzékét a tanszéki növényismereti honlapon);
 • A felkészüléshez a gyakorlatokon vetített bemutatók pdf változatát a gyakorlat Teams csoportjában a Fájlok à Osztályanyagok útvonalon letölthetők. A foglalkozások rögzített videófelvételeit a Fájlok à Recordings követésével találják meg.  

 

A beszámolók felépítéséről

 • A félév során 4 db nagyobb beszámoló lesz, beszámolónként átlagosan 50 taxon (faj, nemzetség) ismeretét és néhány magasabb csoport (pl. zárvatermőknél család) jellemzését kell elsajátítani;
 • A beszámolók várható időpontja 2021-ban (naptári hét): 9. (1. beszámoló), 11. (2. beszámoló), 15. (3. beszámoló), 17. (4. beszámoló); (egyes csoportok beszámolója eltolódhat 1-2 héttel későbbre az oktatási szüneti napok miatt)
 • Minden nagy beszámoló 100 pontot ér, és két része van: egy növényfelismerési és egy elméleti rész;

A/ Növényfelismerés – összesen 60 pont

 • történhet száraz vagy élő növényről, fotóról, rajzról, festményről (egy beszámolón vegyesen is);
 • beszámolónként általában12 taxon (rendszerint faj), taxononként (fajonként) 5 pont, amelyet a felismerés, helyes magyar, ill. tudományos (latin) név, élőhely (gombáknál étkezési érték, zuzmóknál és moháknál aljzat) alapján határozunk meg. A zárvatermőknél a felismerendő taxonok család szintű besorolását csak azoknál a nagyobb családoknál kell tudni, melyeknél a családok részletes jellemzésével foglalkoztunk a gyakorlaton. Ezt az információt nem a növényfelismerési résznél, hanem a beszámoló következő blokkjában, az elméleti kérdések között kérjük számon.

B/ Elméleti kérdések – összesen 40 pont
Itt definíciókra, rendszertani csoportok jellemzésére, összehasonlításokra vonatkozó kérdésekre lehet számítani. A zárvatermőknél a rendszertani csoport rendszerint család.
 

A beszámolók értékeléséről, a javításról

 • a beszámolókra a hallgatók pontokat kapnak (max. 100 pont beszámolónként);
 • a beszámolók formája Canvas kvíz, amit az adott heti gyakorlat időpontjában, az első 45 percben írnak. A kvíz írás időtartama alatt a hallgatónak folyamatosan kapcsolódnia kell a gyakorlat Teams csoportjához bekapcsolt kamerával és mikrofonnal.
 • a pontokat a félév végén váltjuk érdemjegyekre az alábbiak szerint:

         ≤ 200 pont                   elégtelen (1)
200,1 - 250 pont                   elégséges (2)
250,1 - 300 pont                   közepes (3)
300,1 - 350 pont                   jó (4)
350,1 - 400 pont                   jeles (5)

 • az alábbi beszámolókból, ill. beszámoló részekből több mint 50%-ot el kell érnie a hallgatónak, különben a teljes beszámoló érvénytelen: élőhely-gomba-moha-zuzmó; haraszt-nyitvatermő; egyszíkű1; egszikű2; kétszikű1; kétszikű2 (azaz 6 egység);
 • elégtelen gyakorlati jegyet kap az a hallgató, akinek egy vagy több beszámolója (a javítás után is) nem haladja meg az 50%-ot;
 • minden esetben a teljes beszámoló ismétlendő meg, a felismerés és az elméleti rész külön-külön nem fogadható el;
 • a sikertelen (≤50%) beszámoló javítási kísérlete kötelező;
 • a sikeres beszámolók közül egyet a félév végén meg lehet ismételni (javítási kísérlet);
 • egy beszámolót csak egyszer lehet ismételni;
 • a beszámoló ismétlésével az eredeti pontszám törlődik (tehát akár rontani is lehet javítási kísérletnél);
 • beszámoló javításának vagy elmaradt beszámoló pótlásának időpontját a gyakorlatvezető határozza meg.
 • elégtelen gyakorlati jegyet egyszer lehet megpróbálni javítani (gyakorlati utóvizsga), ennek követelménye a teljes félév tananyaga.

 

elsoktb17ta Az élővilág sokfélesége terepgyakorlat

 • A tantermi gyakorlatokhoz a biológia alapszakon 3 nap terepgyakorlat kapcsolódik a szorgalmi időszak utolsó hetében (2021. május 10-12, hétfő-szerda). A lebonyolítás részleteit a gyakorlatvezető ismerteti. A terepgyakorlaton a részvétel kötelező. Ha a járványügyi korlátozásokat május közepéig nem oldják fel, a terepgyakorlatot máskor rendezzük meg, erről később tudunk tájékoztatni.
 • A terepgyakorlat önálló tanegység (elsoktb17ta), elvégzése kötelező, a gyakorlatvezetők 3 szinten értékelik a teljesítményt: nem felelt meg, megfelelt vagy kiválóan megfelelt. A terepgyakorlaton való részvétel a teljesítés szükséges, de nem elégséges feltétele. A terepgyakorlaton a részvétel kötelező, arról hiányozni nem lehet, nagyon indokolt esetben, max. 1 nap hiányzást engedélyezhetnek a gyakorlatvezetők, de ezt előre kérni kell, megadása nem automatikus. A terepgyakorlatokon a fajok és élőhelyek ismertetése mellett önálló feladatok megoldására kerül sor (határozás, beszámoló előre megadott témából stb.). Az önálló feladatok megoldását az általuk ismertetett módon ellenőrzik a gyakorlatvezetők (jegyzőkönyvek ellenőrzése, beszámoló stb.). Ez jelentős mértékben meghatározza a terepgyakorlat értékelését.
 • Tekintettel arra, hogy a terepgyakorlatot felvett hallgatók több évfolyamon és képzési programon tanulnak, a terepgyakorlati távollétről a tanszéki értesítés várhatóan nem jut el minden oktatóhoz. Ezért kérjük, hogy mindenki jelezze az érintett oktatóinál (különösen a nem biológiai tárgyak esetében), hogy azokon a napokon nem tud részt venni más tanrendi foglalkozásain. 

 
Az első gyakorlati foglalkozáson a gyakorlatvezetők a saját csoportjukra vonatkozó információkkal egészíthetik ki ezt a listát.
A JÁRVÁNYÜGYI KORLÁTOZÁSOK ALAKULÁSÁNAK FÜGGVÉNYÉBEN A FÉLÉV KÖZBEN VÁLTOZÁSOK LEHETNEK A GYAKORLATOK ÉS A TEREPGYAKORLAT LEBONYOLÍTÁSBAN.
 
 
Budapest, 2021. február 3.                                                                                                                              A gyakorlatvezetők