Evolúcióbiológia és Zoológia

(Szathmáry Eörs, Garay József, Kun Ádám)

Tantárgy célja, célkitűzései

A tantárgy tematikája

Bevezetés az evolúcióbiológiába és makroevolúció

 1. Élet keletkezése [RNS Világ]
 2. Prokarióta -> Eukarióta átmenet
 3. Szex evolúciója
 4. Többsejtűség eredete és morfológiai evolúció
 5. Együttműködés evolúciója
 6. Evolúciós játékelmélet [ppt]
 7. Populációs modellek [pdf]
 8. Evolúció diploid populációkban [pdf]
 9. Variabilitás [pdf]
 10. Sok lókusz [pdf]
 11. Mennyiségi genetika [pdf]

Egyéb evolúciós problémák megbeszélése

Ajánlott jegyzet

Maynard-Smith: Evolutionary Genetics (2. kiadás)

Garay József előadásainak anyagai az előadások előtt kerülnek fel

Kun Ádám anyagának elérhetőségéről a Moodle rendszeren belülről lehet tájékozódni.

Számonkérés módja

Vizsgaidőszakban kollokvium