Növényrendszertan III. GY - A

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in book_prev() (line 775 of /afs/elte.hu/org/plantsys/plantsys.elte.hu/drupal/sites/all/modules/modules/book/book.module).

(Hahn István,Tóth Zoltán, Papp László)

Gyakorlathoz tudnivalók 2019 ősz
 

Tantárgy célja, célkitűzései

A gyakorlatok és terepgyakorlatok kiemelt célja egy haladó szintű növényismeret (leggyakrabban fajismeret) elsajátítása különös tekintettel a magyar flórára, rutinszerzés a növényhatározásban, valamint hazánk természetközeli növénytakarójának alapszintű megismerése.

A tantárgy tematikája

Fajlisták elérhetők a tanszék növényismereti honlapján: taxon2.elte.hu

 • Fa, cserje
 • Gombák
 • Mohák, zuzmók
 • Harasztok
 • Nyitvatermők

Ajánlott jegyzet

Horánszky A. & Járainé-Komlódi M. Növényrendszertani praktikum Tankönyvkiadó, Budapest 1991

Ajánlott irodalom

Általános irodalmak

 • Horánszky A, Járainé Komlodi M.: Növényrendszertani praktikum, Tankönyvkiadó, 1991
 • Simon T.: A Magyarországi edényes flóra határozója, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000
 • Borhidi A., Sánta A (szerk): Vörös Könyv - Magyarország növénytársulásairól, KÖM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 6., Természetbúvár kiadó, 1999
 • Borhidi A.: A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszertana, Nemzeti Tankönyvkiadó 1998
 • Farkas S. (szerk): Magyarország védett növényei, Mezőgazda kiadó, 1999
 • Hortobágyi T., Simon T.(szerk): Növényföldrajz, társulástan és ökológia, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000
 • Hortobágyi T.: Növényrendszertan, Tankönyvkiadó, 1979
 • Magyarország Növényvilága, Pannon Enciklopédia , Dunakanyar 2000, 1995
 • Rakonczay Zoltán (szerk.): Vörös Könyv. A Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajok, Akadémiai Kiadó, 1989
 • Simon T., Seregélyes T.: Növényismeret, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998
 • Simon, T., Horánszky, A., J. Komlódi, M., K. Láng, E., Draskovics, R.: Növényrendszertani terepgyakorlatok, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993
 • Soó R.: Fejlődéstörténeti növényrendszertan. Tankönyvkiadó, 1965

Fa, cserje

 • Bartha D.: Fa- és cserjehatározó, Mezőgazda kiadó, 1997
 • Bartha D.: Magyarország fa és cserjefajai, Mezőgazda kiadó, 1999
 • Bollinger, Erben, Grau, Heubl: Cserjék, Természetkalauz sorozat, Magyar könyvklub, 1998
 • Csapody I., Csapody V., Jávorka S.: Erdő-mező növényei, Natura kiadó, 1980
 • Debreczy Zs, Huller Á..: Fák, bokrok, Búvár zsebkönyvek, Móra könyvkiadó, 1973
 • Godet, J,D.: Fák és Cserjék, Officina Nova, 1993
 • Grau, Jung, Münker: Bogyósok, vadon termő zöldségnövények, gyógynövények, Természetkalauz sorozat, Magyar könyvklub, 1996
 • Kremer, B.P.: Fák (őshonos és betelepített fafajok Európában) Természetkalauz sorozat, Magyar könyvklub, 1995
 • More, D., Fitte, A.: Fák (Fürkész Könyvek) Gondolat, 1990
 • Polunin, O.: Európa fái és bokrai, Gondolat kiadó, 1981
 • www.terraalapitvany.hu/haznov

Alga

Gomba

 • Albert, Locsmándi, Vasas: Ismerjük fel a gombákat, Gabo kiadó, 1995
 • Grünert, Helmut, Renate: Gombák, Természetkalauz sorozat, Magyar könyvklub, 1995
 • Jakucs E.: A mikológia alapjai, ELTE Eötvös kiadó, 1999
 • Kalmár Z., Makara Gy., Rimóczi I.: Gombászkönyv, Natura kiadó, 1989
 • Kalmár Z., Makara Gy.: Ehető és mérges gombák, Natura kiadó 1978
 • Kalmár Z.: A gombák világa, Gondolat kiadó, 1982
 • Krébecz, J.: Gombaatlasz, Pallas, 1988
 • Rimóczi I.: 88 színes oldal a leggyakoribb gombákról, Mezőgazdasági kiadó, 1984
 • Rimóczi I.: Gombaválogató 1., 2., 3., 4., Szépia könyvkiadó, 1992, Tudomány kiadó, 1995, Mezőgazdasági szaktudás kiadó, 2000
 • Simon T. (szerk): Baktérium-, alga-, gomba-, zuzmó- és mohahatározó, Tankönyvkiadó, 1991
 • Urania, Növényvilág, Alacsonyabbrendű növények, Gondolat kiadó, 1982
 • Wilkinson, J., Buczacki, S.: Gombák (Fürkész Könyvek) Gondolat kiadó, 1989

Zuzmó

 • Kremer, B.P., Muhle, H.: Zuzmók, mohák, harasztok, Természetkalauz sorozat, Magyar könyvklub 1998
 • Simon T.: Mohák, zuzmók, harasztok, Búvár zsebkönyvek Móra könyvkiadó, 1974
 • Simon T. (szerk): Baktérium-, alga-, gomba-, zuzmó- és mohahatározó, Tankönyvkiadó, 1991
 • Verseghy K.: Magyarország Zuzmóflórájának kézikönyve, Magyar Természettudományi Múzeum, 1994

Moha

 • Kremer, B.P., Muhle, H.: Zuzmók, mohák, harasztok, Természetkalauz sorozat, Magyar könyvklub, 1998
 • Orbán S., Vajda L.: Magyarország Mohaflórájának kézikönyve, Akadémiai kiadó, 1983
 • Orbán S.: Általános bryológia, EKTF Líceum Kiadó, 1996
 • Simon T. (szerk): Baktérium-, alga-, gomba-, zuzmó- és mohahatározó, Tankönyvkiadó, 1991
 • Simon T.: Mohák, zuzmók, harasztok, Búvár zsebkönyvek, Móra könyvkiadó, 1974
 • Urania, Növényvilág, Alacsonyabbrendű növények, Gondolat kiadó, 1982

Haraszt

 • Simon T.: Mohák, zuzmók, harasztok, Búvár zsebkönyvek Móra könyvkiadó, 1974
 • Kremer, B.P., Muhle, H.: Zuzmók, mohák, harasztok, Természetkalauz sorozat, Magyar könyvklub, 1998

Nyitvatermő

 • Debreczy Zs., Rácz I.: Fenyők a föld körül, Dendrológiai Alapítvány, 2000
 • Godet, J,D.: Fák és Cserjék, Officina Nova, 1993
 • Kremer, B.P.: Fák (őshonos és betelepített fafajok Európában) Természetkalauz sorozat, Magyar könyvklub, 1995
 • Polunin, O.: Európa fái és bokrai, Gondolat kiadó, 1981
 • és a többi Fa, cserje témakörhöz ajanlott könyv

Élőhely

 • Seregélyes T., Szollát Gy.: Élőhelytípusok és társulások, Kossuth kiadó, CD-Rom
 • Fekete G., Molnár, Zs., Horváth F.: A Magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer, Magyar Természettuidományi Múzeum, 1997
 • Borhidi A., Sánta A. (szerk): Vörös Könyv - Magyarország növénytársulásairól, KÖM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 6., Természetbúvár kiadó, 1999
 • Hortobágyi T., Simon T.(szerk): Növényföldrajz, társulástan és ökológia, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000

CD-Rom

 • Magyarország Nemzeti Parkjai I-II., Veszprog Kft 1999
 • Herbárium - Magyarország növényei, Kossuth kiadó
 • Magyarország növényei - legszebb vadnövényei, Kossuth kiadó
 • Seregélyes T., Szollát Gy.: Élőhelytípusok és társulások, Kossuth kiadó
 • Hazánk növényvilága, Terra alapítvány
 • Fák és cserjék, Kossuth kiadó
 • Növénytan, Kossuth kiadó
 • Vadvirágok, Kossuth kiadó
 • Rimóczi I.: Magyarország Nagygombái, Kossuth kiadó

A tantárgy felvételének előfeltétele

Csak azok vehetik fel, akik legalább elégséges kollokviumi eredményt értek el a Bevezetés a növénytanba tárgyból (ELŐFELTÉTEL!).
Az "A" típusú Növényrendszertan gyakorlatok azon hallgatók számára ajánlott, akik rendszertani, ökológiai vagy evolúciós szakirányban kívánják folytatni tanulmányaikat Msc keretében.

Számonkérés módja

A gyakorlatok során témakörönként (nagyobb rendszertani egységenként) szóbeli vagy írásbeli beszámoló keretében történik a növényismeret elsajátításának ellenőrzése. Az ezekre kapott jegyek alapján képezzük a gyakorlati jegyet.