Szakdolgozati lehetőségek

Képzési szint: BSc szakdolgozati téma
Cím Témavezető Képzési szintsort descending Rövid leírás
Az élet keletkezése: RNS Világ Kun Ádám BSc szakdolgozati téma

Az RNS molekula információtárolóként és enzimként is működhet. Monomerjeinek prebiotikus jelenléte és a lánc kialakulása jobbára igazolt.

Együttműködés a mikróbák világában Scheuring István BSc szakdolgozati téma

Az egysejtűek körében megfigyelt kollektív viselkedések elemzése. A jelenségek osztályozása, azok evolúciós eredete. Hipotézisek, kísérletek.

RNS enzimek Kun Ádám BSc szakdolgozati téma

Az RNS enzimekről (ribozimokról) egyre többet tudunk. A természetben előforduló ribozimokat (HDV, kalapácsfej, hajtűkanyar, I és II csoportbeli intronok, RNáz P, VS ribozim) igen jól ismerjük, hatásmechanizmusok, másodlagos szerkezetük ismert.

Hangya-növény mutualizmus: elmélet, kísérletek, terepi megfigyelések Scheuring István BSc szakdolgozati téma

A hangya és növény mutualista kapcsolatok áttekintése az irodalom alapján. A terepi megfigyelések a kísérletek és a magyarázó hipotézisek összevetése.

Állati együttműködés: Elmélet és megfigyelések Kun Ádám BSc szakdolgozati téma

Az együttműködés igen elterjedt az élővilágban. A szülői gondoskodás, a közös vadászat, a territórium védelem, a ragadozók figyelése példázzák az ilyen viselkedést. Az legelterjedtebben alkalmazott modellcsalád az együttműködés vizsgálatára a játékelmélet.

Mitől stabilak a mutualista kapcsolatok: elméletek, kísérletek Scheuring István BSc szakdolgozati téma

A mutualista kapcsolatok evolúciós stabilitását magyarázó elméletek feltárása. Az elméletek és a kísérletek összevetése egy egy példa alapján.

A HIV eredete és evolúciója Müller Viktor BSc szakdolgozati téma

Milyen majomvírusokból származnak a HIV válfajai és honnan tudjuk ezt? Merre tart a vírus evolúciója?

A nemi úton terjedő emberi kórokozók eredete Müller Viktor BSc szakdolgozati téma

Mely nemi úton terjedő kórokozók esetében ismert vagy legalább sejtett az eredet, és honnan tudjuk ezt? Milyen közös vonások fedezhetők fel?

Ember és evolúció Kun Ádám BSc szakdolgozati téma

Az ember és evolúció témakör lefedi az ember evoúcióját és az ember és környezetének koevolúcióját. Az élőlények részéről ide tartoznak a háziasítások, növénynemesítés, az urbanizáció keltette új élőhelyhez való adaptáció vagy a környezetváltozás káros evolúciós hatásai.

Képzési szint: MSc szakdolgozati téma
Cím Témavezető Képzési szintsort descending Rövid leírás
Modellezés és adatelemzés a HIV kutatásban Müller Viktor MSc szakdolgozati téma

Járványtani modellezés és adatelemzés.

Az adaptív immunrendszer evolúciójának modellezése Müller Viktor MSc szakdolgozati téma

Kiválasztott problémák matematikai és szimulációs modellezése.

Béta diverzitás és más mérőszámok Podani János MSc szakdolgozati téma

Növény- és állattársulások szerkezete sokféleképpen értelmezhető a fajok jelenléti vagy mennyiségi adatai szerint. Egyik ilyen lehetőség a
mintaterületek páronkénti összehasonlitása, és a kapott értékek additiv felbontása a diverzitást magyarázó komponensekre.

A monofiletikusság és parafiletikusság a rendszertanban: elvi és módszertani összehasonlítás Podani János MSc szakdolgozati téma

A monofiletikusság és parafiletikusság kérdése központi fontosságú a rendszertan modern irányzataiban is. Ezek a fogalmak azonban
általában igen pontatlanul vannak meghatározva - ami rengeteg félreértésre és félremagyarázásra vezet. Fontos a tisztázás - mégpedig

Képzési szint: PhD téma
Cím Témavezető Képzési szintsort descending Rövid leírás
Az adaptív immunrendszer evolúciójának modellezése Müller Viktor PhD téma

Egyed alapú szimulációs modellek az adaptív immunrendszer evolúciójának lépéseiről.

Darwini medicina Müller Viktor PhD téma

Evolúciós hipotézisállítás és modellezés emberi betegségek eredetéről és működéséről.

Modellezés és adatelemzés a HIV kutatásban Müller Viktor PhD téma

Járványtani modellezés és adatelemzés.