Növényrendszertan I - EA

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in book_prev() (line 775 of /afs/elte.hu/org/plantsys/plantsys.elte.hu/drupal/sites/all/modules/modules/book/book.module).

Biológia alapszak, biológus szakirány

Podani János, Kalapos Tibor

(kalapos@caesar.elte.hu)

Tantárgy célja, célkitűzései

A Növényrendszertan I. előadás célja átnyújtani a növényvilág rendszerezésének fő elveit és módszereit különös hangsúllyal a legkorszerűbb, molekuláris filogenetikai rendszerekre, bemutatni a növényvilág rendszerezésében használt legfőbb karaktereket, valamint a nevezéktan alapvető szabályait. A fotoszintetizáló eukarióták makroszisztematikáját a kloroplasztisz szimbiogenezisének legújabb elméletére alapozzuk. A leíró rendszertanban a Növényrendszertan I. előadás a növényvilág evolúciójában a szárazföldre lépést megelőző taxonokat (az algákat) tárgyalja.

A tantárgy tematikája

1) Bevezetés: Az élővilág nagy csoportjai (birodalmak: Bacteria, Archaea, Eucarya). Az eukarióták (Eucarya) fő kládjai: Unikonta, Archaeplastida (Plantae), Excavata, Hacrobia, RAS (Rhizari-Alveolata-Stramenopila).

2) A növényvilág rendszerezésének történeti áttekintése: mesterséges, természetes, filogenetikai, fenetikai és kladisztikai rendszerek. A fajfogalom értelmezései (morfológiai, biológiai, filogenetikai, genetikai és paleontológiai fajfogalmak).

3) Oxigéntermelő fotoszintézist végző baktériumok: Cyanobacteria.

4) A kloroplasztisz szimbiogenezise, az eukarióta sejt kialakulásának fő lépései.

5) Fotoszintetizáló eukarióták I. Kloroplasztiszukat elsődleges szimbiogenezissel kékbaktériumból szimbiogenizálták. Klorofill-b nélküliek fikobilin pigmentekkel. Plantae [Biliphyta]: Glaucophyta és Rhodophyta

6) Fotoszintetizáló eukarióták II.Kloroplasztiszukat elsődleges szimbiogenezissel kékbaktériumból szimbiogenizálták. Klorofill-b-vel rendelkeznek,  fikobilin nélküliek, Plantae [Viridiplantae]: Chlorophyta és Charophyta

7) Fotoszintetizáló eukarióták III. Kloroplasztiszukat másodlagos szimbiogenezissel egysejtű zöldalgából szerezték. Rhizaria: Chlorarachniophyta, Excavata: Euglenophyta.

8) Fotoszintetizáló eukarióták IV. Kloroplasztiszuk (a legtöbb taxonnál) másodlagos szimbiogenezissel egysejtű vörösalgából.  [Alveolata]: Dinophyta.

9) Fotoszintetizáló eukarióták V. Kloroplasztiszuk szimbiogenezissel egysejtű vörösalgából szerezték másodlagosan (vagy harmadlagosan). Hacrobia: Cryptophyta, Prymnesiophyta.

10)  Fotoszintetizáló eukarióták VI. Kloroplasztiszuk szimbiogenezissel egysejtű vörösalgából szerezték másodlagosan. RAS klád: Heterokontophyta (Stramenopila).

11) A növényvilág rendszerezésében használt főbb karakterek (morfológiai, anatómiai, ultrastrukturális, citológiai, fitokémiai és a makromolekulák (fehérjék, nukleinsavak) szekvenciáiban tárolt információk).

12) A botanikai nevezéktan fő szabályai, hierarchikus rendszertani kategóriák, faj feletti és alatti rendszertani egységek.

13) A szárazföldi élettér: merőben új kihivások a növényvilág számára. Az alkalmazkodás főbb vonásai a vegetatív testnél és a reprodukciónál.

Letölthető anyagok (előadások bemutatói /pdf/) a kurzus Neptun MeetStreet oldalán érhetők el!!!

Ajánlott tankönyv / jegyzet

  • Podani J. 2015: A növények evolúciója és osztályozása. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
  • Kiss-Keve T. 1998: Bevezetés az algológiába. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
  • Ujhelyi, P. és Molnár V. A. 2006: Élővilág Enciklopédia. A Kárpát-medence gombái és növényei. Kossuth Kiadó, Budapest.

 Szakmai referenciaművek:

  • Lee, R.E. (2008) Phycology. 4th edition. Cambridge University Press, Cambridge.
  • Brodie, J. and Lewis, J. (2007) Unravelling the algae. The past, present and future of algal systematics. Boca Raton: CRC Press. Taylor and Francis Group.
  • Keeling, P.J., Burger, G., Durnford, D.G., Lang, B.F., Lee, R.W., Pearlman, R.E., Roger, A.J. and Gray, M.W. (2005) The tree of eukaryotes. Trends in Ecology and Evolution 20, 670-676.

A tantárgy felvételének előfeltétele
Lásd a bio.elte.hu honlap Oktatás menüjében a Tantárgyfelvételi előfeltételeknél

 Számonkérés módja

Írásbeli kollokvium

Tételsor kollokviumhoz