Evolúcióbiológia

(Kun Ádám)

A tantárgy tematikája

 1. Az evolúciós gondolat, darwini gondolat
 2. Darwini medicina
 3. Mi öröklődik? – Evolúció négy dimenzióban
 4. Mutáció és változatosság
 5. Az ideális populáció és evolúciós következményei
 6. Sodródás
 7. Szelekció
 8. Kvantitatív tulajdonságok evolúciója
 9. Adaptáció
 10. Fajképződés
 11. Evolúció bizonyítékai és az evolúcióval kapcsolatos tévhitek
 12. Makroevolúciós mintázatok: a nagy evolúciós átmenetek általános jellemzése
 13. Koevolúció
 14. Ember és evolúció

 

Tételsor

 1. Darwini medicína
 2. Mi öröklődik? – Evolúció négy dimenzióban (genetikai, epigentikai, viselkedésbeli és szimbolikus öröklődés)
 3. Mutáció és változatosság. A mutációk fajtái és hatásuk. Mutációs ráták. Mutáció nem véletlen természete.
 4. Az ideális populáció és evolúciós következményei. Az ideális populáció definíciója. Hardy-Weinberg egyensúly haploid és diploid populáció esetében. H-W egyensúly elérésének ideje. H-W egyensúlytól való eltérés. Wahlund effektus.
 5. Sodródás. Evolúció neutrális elmélete. Molekuláris óra. Koaleszcencia. Őskutatás.
 6. Szelekció. Szelekció Wright-Fisher elmélete. Biológiai példák.
 7. Adaptáció és koevolúció.
 8. Fajképződés
 9. Evolúció bizonyítékai és az evolúcióval kapcsolatos tévhitek. Példák evolúciós folyamatokra. Gyors evolúciós változások.
 10. Makroevolúciós mintázatok: a nagy evolúciós átmenetek általános jellemzése
 11. Ember és evolúció
 12. Újra dobhat!

Kötelező irodalom

Kun Ádám: Evolúcióbiológia (2015/2016-os évfolyam külön megkapja a szükséges fejezeteket)