Kun Ádám szakmai honlapja

Jelenlegi érdeklődési terület

 • A stochasztikus korrektor modell kiterjesztése több enzimre, az eltartható enzimek számának meghatározása
 • A korai RNS metabolizmus evolúciójának modellezése a másodlagos szerkezet figyelembevételével
 • A genetikai kód evolúciója, a korai fehérjék szerepe a ribosejtek anyagcseréjében
 • Az aszimmetriák szerepe a kooperáció evolúciójában
 • Hálózatdinamika és az együttműködés kapcsolata

Főbb eredmények

 • Két valós RNS enzim összehasonlító tanulmányával megmutattuk, hogy a hibaküszöb egy nagyságrenddel magasabb a korábban feltételezettnél. Így 0,999 bázisonkénti másolási hűség mellett 7000 nukleotid hosszú, 100 tRNS méretű gént tartalmazó genom is fenntartható, ami elegendő egy gazdag metabolizmussal rendelkező ribo-élőlényhez (Kun, Santos, Szathmáry 2005). Továbbá megmutattuk, hogy az in vitro evolváltatott enzimek általában ellenállóak a mutációkkal szemben (Szilágyi, Kun, Szathmáry, 2014).
 • Meglevő bioinformatikai adatok alapján megmutattuk, hogy a köztes anyagcsere autokatalitikus a vizsgált 7 Eubkatériumban, egy Archeában és egy Eukariótában. Az anyagcsere minden esetben autokatalitikus az ATP-re nézve. Bizonyítottuk, hogy további, élőlény függő autokatalitikus molekulák is léteznek koenzimek (NAD, CoA, THF kinonok) és cukrok formájában. Eredményeink segítenek megérteni a mesterséges sejt előállításának korlátait, valamint a korai sejtek metabolizmusának evolúcióját (Kun, Papp, Szathmáry 2008).
 • Megmutattuk, hogy a specifikus enzimek által működtetett összetett anyagcsere csak a genetikai információ kromoszómába rendeződése után jöhetett létre. A független replikátorokból álló genomot érő mutációs- és szortírozási teher (az utódsejtekbe való véletlen szétosztásból eredő információvesztés) következtében a specifikus enzimek nem alakulhatnak ki (Szilágyi, Kun, Szathmáry, 2012).
 • Elsőként mutattuk meg, hogy milyen diszperziós függvény evolválódik zajos környezetben, amennyiben a függvénnyel kapcsolatban nincs a priori előfeltevésünk (kivéve, hogy folytonos és monoton). Az eredményül kapott függvény olyan, hogy egy bizonyos egyedsűrűség alatt igen csekély a diszperziós hajlam, míg e fölött hírtelen ugrásszerűen nő. Eredményeink jól illeszkednek a terepi megfigyelésekhez és kísérletes eredményekhez (Kun, Scheuring 2006).
 • A realizmus felé tettünk egy lépést, amikor megvizsgáltuk, hogy aszinkron döntés – azaz nem egy időbe döntenek az egyedek - mellett milyen lesz az együttműködő és csaló egyedek aránya Hótorlasz (Gyáva nyúl) játékban. Az találtuk, hogy a teljesen kooperatív viselkedéshez populáció struktúra (kis diszperzió, térbeli zártság vagy csoportalkotás) és az együttműködés szinergisztikus hatása (amikor az együttműködők hatásfoka jobb, mint az egyedi teljesítmények összege) egyaránt fontos. A tanulmányban összegeztük azon állat viselkedésökológiai szituációkat, amelyeket a Hótorlasz játék ír le (Kun, Scheuring 2006).
 • Megmutattuk, hogy az egyedek közötti forráskülönbség mellett olyan esetben is fennmaradhat az együttműködés, amikor a csalás csábítása elegendően nagy, hogy homogén populációban csak csalók maradnak fent. Amikor a család kifizetődése alacsony, akkor viszont a heterogén forráseloszlás hátrányos, s növeli a csalók egyensúlyi létszámát a populációban (Kun, Dieckmann, 2013).
 • Megmutattuk, hogy a kölcsönhatási struktúra véletlenszerű megváltoztatása hátrányos az együttműködés elterjedésére. Ez a hatás igen kis intenzitású változásnál is szignifikánsan csökkenti az együttműködés elterjedésének esélyét. A változás hátrányos hatása legkisebb amikor a kölcsönhatási hálózatot egy skálafüggetlen gráf írja le. Amennyiben a változás nem véletlenszerű, hanem az együttműködők aktívan képesek megszakítani a csalókkal a kapcsolatot, úgy az együttműködés evolúciója egyszerűbb. Az asszortatív partnerválasztás ellensúlyozza a kölcsönhatási hálózat elkerülhetetlen változásából adódó negatív hatást (Kun, Scheuring 2009: Kun, Boza, Scheruing, 2010).
 • A klonális integráció előnyét és hátrányát térben és időben heterogén környezetben vizsgáltam térben explicit szimulációs technikával. Eredményeink megmutatták, hogy egyik heterogenitás komponens sem képes önmagában megmagyarázni a kompetíció kimenetelét. Bármely stratégia nyerhet magas és alacsony kontrasztnál, finoman vagy durván szemcsézett élőhelyen, időbeli fluktuáció mellett vagy anélkül, és különböző jó folt gyakoriságnál. Ez mutatja, hogy mennyire fontos minden heterogenitáskomponens azonosítása és figyelembevétele. Az integráció előnyös időben változó, durván szemcsézett, szegény vagy gazdag forrásellátottságú, nagy kontrasztú élőhelyeken. Ezzel szemben a dezintegráció előnyös az időben ritkán változó, finoman szemcsézett, közepesen gazdag, kis kontrasztú élőhelyeken (Oborny et al. 2000,2001; Oborny, Kun 2002).
 • Időben nem változó, ritkás forráseloszlás mellett a tápanyagot nem osztó stratégia (dezintegrátor) nem képes terjedni a környezetben, ami a környezet perkolációs tulajdonságaival magyarázható. Kis mértékű környezeti változás mellett ez a terjedési gát megszűnik (Kun, Oborny 2003).
 • Tájökológiában használt tájképgerneráló algoritmusokkal kapcsolatban megmutattam, hogy hogyan lehet az időbeli heterogenitást beépíteni az egyes modellekbe (Kun 2007).
 • Perkolációs tájképre adtam egy az időbeli változás leírására alkalmas szimulációs technikát, ezzel egy dinamikus semleges modellt alkottam, ami a fragmentált élőhelyek modellezésére alkalmas (Kun, Oborny, Dieckmann, benyújtás alatt).
 • Megmutattuk, hogy közepes zavarás képes a metapopuláció denzitást maximalizálni (Kun, Oborny, Dieckmann, 2009).

Profile on Academia.edu

Beosztások

2017. július – Tudományos főmunkatárs, Ökológiai Kutatóközpont, Tihany (részidős)
2017. július – Tudományos főmunkatárs, MTA - ELTE Elméleti Biológiai és Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport, Budapest (részidős)
2012. július – 2017. június Tudományos főmunkatárs, Parmenides Center for the Conceptual Foundation of Science, München, Németország
2013. július – 2017. június Tudományos főmunkatárs, MTA - ELTE - MTM Ökológiai kutatócsoport (részidős)
2009. február – 2012. június Tudományos munkatárs, Parmenides Alapítvány, München, Németország
2013.január – 2013. június Tudományos főmunkatárs, Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék, ELTE (részidős)

2008. július – 2012. december

Tudományos főmunkatárs, Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék, ELTE

2008. június

Tudományos munkatárs, Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, ELTE

2007. jún. – 2008. máj.

Lisa Meitner Posztdoktor, International Institute for Applies System Analysis, Laxenburg, Ausztria

2007. okt. – 2008. máj.

Tudományos munkatárs, ELTE - RET eScience (részidős)

2004. okt. – 2007. szept.

OTKA Posztdoktor, Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, ELTE

2004. júl. – szept.

Posztdoktori ösztöndíjas, International Institute for Applied System Analysis (IIASA), Laxenburg, Ausztria

2003. nov. –

2004. jún.

Posztdoktori ösztöndíjas, Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, ELTE

2003. okt.

Tudományos segédmunkatárs, International Institute for Applied System Analysis (IIASA), Laxenburg, Ausztria

Tanulmányok

2003. szept. 30

Sikeres, Summa cum laude, Ph.D. védés

2000 - 2003

állami ösztöndíjas PhD hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológia Doktori Iskola, Elméleti Biológia és Ökológia doktori program

Doktori értekezés: A klonális integráció ökológiája és evolúciója heterogén környezetben

Témavezető: Dr. Oborny Beáta

2004

Okleveles vegyész

Szakdolgozat: Az információ megőrzése az RNS-világban: A fenotipikus hibaküszöb statisztikus vizsgálata biológiai alapú rátermettség-tájkép alapján

Témavezető: Dr. Jakó Éena

2000

Okleveles biológus

Szakdolgozat: Mikor előnyös egy klón tagjainak fiziológiai kapcsoltsága? – sejtautomata szimulációs modell

Témavezető: Dr. Oborny Beáta

1997 - 2003

nappali tagozatos vegyész hallgató, ELTE

1995 - 2000

nappali tagozatos biológus hallgató ELTE

1996

felsőfokú programozói oklevél, Kandó Kálmán Műszaki Főiskola

1991 - 1995

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola

Kurzusok, ösztöndíjak és külföldi tanulmányutak

 • Bioinformatika kurzus, Elméleti Biológia Tanszék, Utrecht-i Egyetem, Hollandia. 1999. szeptember – október
 • „Young Scientist Summer Porgramm 2001”, International Institute for Applied System Analysis (IIASA), Laxenburg, Ausztria. 2001. június – augusztus [az Európai Tudományos Alap támogatásával]
 • „4th Winter School on Population Dynamics”, Woudschoten, Hollandia. 2002. január
 • Kutatói ösztöndíj, International Institute for Applied System Analysis (IIASA), Laxenburg, Ausztria. 2002. március – április, 2002. augusztus.
 • Egyéni kurzus a „Vienna RNA Package” használatában. Elméleti kémia tanszék, Bécsi Egyetem, Ausztria. 2004. február
 • Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj. Ökológia Tanszék, Nijmegen-i Egyetem, Hollandia. 2004. október - december.
 • Fiatal Kutatói Ösztöndíj, Collegium Budapest. 2005. január – május; 2006. március, április és augusztus; 2007. február – április
 • Kutatói Ösztöndíj, Collegium Budapest. 2009. november
 • Kutatói Ösztöndíj Parmenides Stiftung, München, Németország 2009. feb. -2012. máj.
 • Meghívott kutató (részidős), International Institute for Applied System Analysis (IIASA), Laxenburg, Ausztria. 2012. július 1. - 2012. december 30.
 • Bolyai Kutatási Ösztöndíj. 2012. szeptember 1. - 2015. augusztus 31.

Nyelvtudás

 • Angol középfokú C (First Certificate, 1993)
 • Német alapfokú C (2003)

 

Tagságok és konferencia szervezés

 • Szervező, SysChem 2017 Konferencia, 2017. szeptember 11-15, Sopron
 • Szervező, 4. Nemzetközi Kódbiológiai Konferencia, 2017. május 22-26, Kőszeg
 • Menedzsment bizottsági tag, COST CM1304 Action: Emergence and Evolution of Complex Chemical Systems (2013-2017)
 • Lake Balaton Meeting on Systems Chemistry, Badacsony, május 8-12 (2013) tudományos titkár
 • COST CM0703 akció éves találkozójának társszervezője (2009)
 • ESF Systems Chemistry II konferencia tudományos titkára (2009)
 • Menedzsment bizottsági tag, COST CM0703 Action: Systems Cemistry (2008-2012)
 • Programtanács tag, Elméleti- és evolúcióbiológia. Ph.D. program, Biológiai Ph.D. iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem (2008-)
 • Porgramtanács tag, Evolúciós Genetika, Evolúciós biológia és Konzervációbiológia Ph.D. program, Biológiai Ph.D. iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem (2005-2007)
 • Szervezőbizottsági tag, VII. Magyar Ökológus Kongresszus (2006)

Oktatott tantárgyak

 • Evolúcióbiológia (biológus BSc, kötelező) (2009-)
 • Evolúcióbiológia és zoológia (biológus MSc, kötelező) (2009-)
 • Általános ökológia (biológus MSc, kötelező) (2009-2016)
 • Nagy átmenetek az evolúcióban (biológus MSc, szakirányon kötelező)
 • Biostatisztika (biológus MSc, szakirányon kötelező) (2010-)
 • Programozás Biológusoknak I (1999-2003, 2005-2007,2009-)
 • Programozás Biológusoknak II (numerikus módszerek és számítógépes szimulációk) (2001-2002, 2005-2006,2008-)
 • Integratív biológia (biológus, köt.választható) (2006, 2012-)
 • Irányzatok a biológiában (2014-)
 • Biometria (biológus BSc, választható) (2000-2002, 2006,2008-2011)
 • Bevezetés a biológiába (biológus BSc, kötelező) (2005-2009)
 • Sejtautomata modellezés (1999-2000)
 • Meghívott előadó a Szent István egyetem, „A biológia aktuális kérdései” című kurzusán (2005-)
 • Meghívott előadó a Nijmegen-i egyetem (Hollandia), „Communication and integration in biological systems” című kurzusán (2004)
 • Meghívott előadó a 3. Európai PhD Komplexitás Iskolában (alcím: Evolúció biológiai rendszerekben: molekulától az életig és a nyelvig). ISI Foundation, Villa Gualino, Torinó, Olaszország (2008. február 4-8)
 • Meghívott előadó a TECT-INCORE „Kooperáció az élet kezdetétől” Iskolában. Dobogókő, Magyarország (2010. szept. 11-15)
 • Témavazető a Young Scientist Summer Program-ban, IIASA, Laxenburg, Ausztria (2013. június-augusztus)

Szakdolgozatok

 • Olasz Ferenc 2010. RNS nukleotidok prebiotikus eredete. BSc szakdolgozat
 • Hubai András 2011. Az élet eredete: RNS világ. BSc szakdolgozat
 • Székelyi Zsuzsanna 2013. Riboszóma és fehérjeszintézis – egy élőkövület az RNS-világból. BSc szakdolgozat
 • Márkus Benjamin 2013. Az élet keletkezése – A genetikai kód eredete. BSc szakdolgozat
 • Král Andrienn 2015. Ragadozók közös vadászata. BSc szakdolgozat
 • Radványi Ádám 2015. Alternatív információs biopolimerek. BSc szakdolgozat
 • Kovács Péter 2017. A minimális sejt funkciói. BSc szadolgozat
 • Havasi Viktória 2018. Fajképződés - elméletek és kísérletek. BSc szakdolgozat
 • Kapócs Katalin 2018. Az emberi viselkedés evolúciós háttere. BSc szakdolgozat
 • Ujváry Anita 2018. Az emberi együttműködés kultúrafüggése. BSc szakdolgozat
 • Várhegyi Martin 2019. Természetes ribozimok. BSc szakdolgozat
 • Mikuletcz Benjamin 2019. Hibaküszöb kompartmentalizált rendszerben BSc szakdolgozat (Állatorvostudományi Egyetem)
 • Csapó Bettina 2020. Együttműködés és vagyoni különbségek. BSc szakdolgozat
 • Kácsor Dániel 2020. A túlhalászás evolúciós és ökológiai vonatkozásai. BSc szakdolgozat
 • Werlein Anna 2020. A növénynemesítés evolúciós és genetikai következményei. BSc szakdolgozat
 • Kiss Bálint 2021. A konvergens evolúció asztrobiológiai vonatkozásai – A morfológiai adaptációk univerzalitásának lehetősége. BSc szakdolgozat
 • Kemenes Rebeka 2021. Mennyire hasonlít a genetikánk a főemlősökéhez? BSc szakdolgozat
 • Hubai András 2013. Emergence and evolution of primeval metabolic systems. MSc szakdolgozat
 • Král Adrienn 2017. Az együttműködés evolúciójának vizsgálata Hótorlasz játékkal, dinamikus gráfokon. A változó kapcsolati hálózat hatása az együttműködésre. MSc szakdolgozat
 • Radványi Ádám 2017. A transzláció evolúciója: Miről árulkodhatnak az aminosavak? MSc szakdolgozat
 • Mikulecz Benjamin 2021. The error threshold in compartmentalized systems. MSc szakdolgozat

Bírálatok és opponensi tevékenység

Szakdolgozat (B.Sc.): Vásárhelyi Zsóka (2010), Sárospataki Barnabás (2010), Decker Orsolya (2011), Kiss Tamás (2015), Túrós Péter Demeter (2016), Juhász Péter (2019), Molnár Bence (2019), Póta Sarolta (2019), Czakó Ariel (2020), Deli Orsolya (2020), Fehér Kristóf (2020), Fenyvesi Krisztina (2020), Schäffer Klaudia (2021). Szakdolgozat (M.Sc.): Boza Gergely (2004), Vasas Vera (2005), Simon Dávid (2007), Boross Gábor (2009), Pál Ildikó (2010), Németh András (2011), Vásárhelyi Zsóka (2012), Vörös Dániel (2018), Misshelle Bustamante (2018). Ph.D. Disszertáció: Rácz Éva Veronika (2006), Könnyű Balázs (2011), Ari Eszter (2012), Apari Péter (2018)
Folyóirat közlemény: Acta Botanica Gallica (1), American Journal of Botany (1), Animal Behaviour (1), Behavioural Processess (1), Biology Direct (1), BioSystems (1), BMC Evolutionary Biology (1), Community Ecology (2), Computer methods and programs in biomedicine (1), Ecography (2), Ecological Modelling (5), Ecology (1), Evolutionary Ecology (2), IEEE Transactions on Evolutionary Computation (1), IEEE Transactions on Computational Biology and Bioinformatics (1), ISRN Evolutionary Biology (4), Journal of Applied Statistics (1), Journal of Ethology (1), Journal of Molecular Evolution (2), Journal of the Royal Society Interface (4), Journal of Systems Chemistry (1), Journal of Theoretical Biology (18), Life (3), Molecular Biology and Evolution (1), PeerJ (1), Physica D (1), Plant Ecology (1), PLoS Computational Biology (1), PLoS ONE (2), Publications (2), RNA (1), OIKOS (1), Theory in Biosciences (1), Research Square (3)
Pályázatok: OTKA (2), UNKP (2), CRNS, Franciaország (1), PSL, Franciaország (1)
Pályázat jelentés: OTKA (2)

Médiamegjelenés

Tudománynépszerűsítés

 • 2014. december 6. előadás Debrencenben „A vagyoni különbség elősegíti/hátráltatja az együttműködést”
 • 2015. feb. 29. Szent László Gimnázium „Az élet keletkezése – egy kis kémia a biológiához”
 • 2016. április 26 KCSSK Kultúr7 „Ember: az együttműködő és egyenlőségre törekvő lény” (ELTE  Kőrösi Csoma Sándor Kollégium, Budapest)
 • 2016. szept 30. Kutatók Éjszakája – Az evolúció éjszakája – Kerekasztal (ELTE TTK, Budapest)
 • 2017. szeptember 29. Kutatók Éjszakája – Az evolúció éjszakája – Kerekasztal (ELTE TTK, Budapest)
 • 2017. november 14. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat József Attila Szabadegyetem: Tudományok határain III. „A szaporodási rendszerek evolúciója” (Budapest)
 • 2017. nov. 25. ELTE TTK TDK zsűritag
 • 2018. március 22. Toldy Gimnáizum zsűrizés
 • 2018. szept 28. Kutatók Éjszakája – Evolúcióbiológiai Kerekasztal (ELTE TTK, Budapest)
 • 2018. nov. 28. Veres Pálné Gimnázium – biológia fakultultációsokkal beszélgetés a továbbtanulásról
 • 2019. szeptember 27. Evolúciós Kutatók Éjszakája – Evolúcióbiológiai Kerekasztal (ELTE TTK, Budapest)
 • 2019. március 22. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola Szakmai nap „A földi élet kezdete”
 • 2019. április 3. ELTE Biológus Liftbeszéd fesztivál zsűri
 • 2019. április 27. a Nemzetközi Könyvfesztivál (Budapest) alkalmából beszélgetés Thomas Hylland Eriksen antropológussal és Åsmund H. Eikenes biológussal könyveikről és ezzel kapcsolatban az evolúció múltjáról és jövőjéről. (https://bookfestival.hu/sites/default/files/u1/programfuzet0423_0.pdf, B1 stand, 17:00–18:00)
 • 2019. május 20. Növények napja
 • 2020. február 5. A klímaváltozásról közérthetően – klímaszkeptikusoknak is… FKA Tudománykommunikációs workshop - MTA székház, Budapest (videó)
 • 2020. október 17. előadás a Tudományok Fővárosa rendezvényen “Együttműködő és parazita molekulák az élet hajnalán” címmel
 • 2020. november 9. Beszélgetés vírusokról és járványokról. Fészek Waldorf Iskola, Solymár
 • 2020. november 27. Kutatók Éjszakája – Evolúcióbiológiai Kerekasztal (ELTE TTK, Budapest)
 • 2021. szeptember 24. Kutatók Éjszakája – Evolúcióbiológiai Kerekasztal (ELTE TTK, Budapest)
 • 2021. november 29. Veres Pálné Gimnázium – pályaorientációs nap
 • 2021. december 10. ELTE TTK Podcast S2E13 – Útikalauz járványokhoz, nem csak stopposoknak (https://www.youtube.com/watch?v=qssp0tG7acc)
 • 2021. december 13. ELTE BTDK LUCA NAP – A genetikai kód evolúciójának nyomában