okogy2sb17lm, ktudokogy2b17gm Ökológia gyakorlat II. GY

 

Növényökológiai rész
Kalapos Tibor  (kalapos@caesar.elte.hu)

 

Kedd 8:15 - 9:45 Déli Tömb
7-501 Növényrendszertani gyakorlóterem

 

A félév időbeosztása (2018/2019 tanév I. félév):

09.11. Bevezetés, útmutatás önálló feladatok elkészítéséhez 

09.18. Mikroklíma mérési módszerek

09.25. Mikroklíma mérési módszerek

10.02. Növények közötti negatív kölcsönhatások kísérletes vizsgálata 

10.09. Laboratóriumi allelopátia kísérlet

10.16. Bevezetés a távérzékelés növényökológiai alkalmazásába.

10.19. (Péntek 8-12!) Terepfoglalkozás (Idős fák és holtfa térképezése), Normafa

10.23. Elmarad
 
10.30. Őszi szünet

11.06. Vegetáció térképezés

11.13. A vegetációdinamika vizsgálata

11.20. Adatbázisok használata az ökológiai kutatásban

11.27. Összefoglaló (abstract) írása tudományos közleményhez gyakorlat

12.04. Zárthelyi dolgozat a félévi bemutatók anyagából

 

Tantárgy célja, célkitűzései

A szakirányú tárgy ez elméleti ökológiai oktatáshoz kapcsolódó gyakorlat, célja az ökológiai kutatás gyakorlatának és néhány főbb, egyszerű ökológiai vizsgáló módszer alkalmazásának megismerése. Az egyes témakörökkel demonstrációs gyakorlatok, terepi adatgyűjtés, laboratóriumi kísérlet és önálló feladatok keretében ismerkednek meg.

A tantárgy tematikája

Az őszi félévben a hallgatók egyes ökológiai módszerekkel demonstrációs gyakorlatok keretében ismerkednek meg. Egyéni önálló munkájuk éghajlati adatsor értékelése (növekedési hőösszeg évszázados trendje), egyéni ökológiai lábnyomuk számítása valamint egy cikk összefoglaló (Abstract) írási gyakorlaton az aktív részvétel. 2-3 fős csoportokban terepi adatgyűjtés (famatuzsálemek és holtfák térképezése).   

Gyakorlati feladatok

1) Tendenciák a tenyészidőszak hosszában és hőösszegében (1901-2010)

Az Országos Meteorológiai Szolgálat 110 éves (1901-2010) napi adatsorából számítjuk minden év tenyészidőszakána hosszát és növekedési hőösszegét. Az évtizedes átlagok tendenciáját számítjuk és értelmezzük.

2) Idős fák és holtfa térképezése középhegységi lomboserdőben

Beadandó eladat. A félév elején ismertetjük, a félév végén kell benyújtani a kész munkát. Minden hallgató kap egy megjelent tudományos közleményt (esettanulmányt), amit előre kiadott egységes szempontrendszer felhasználásával el kell bírálnia, mintha egy tudományos folyóirat által felkért szakértő lenne.  

3.) Idős faegyedek térbeli diszpergáltságának vizsgálata

A 2. feladat keretében terepen készített ponttérképen a legközelebbi szomszéd módszerének alkalmazásával becsüljük az idős faegyedek térbeli eloszlsának jellegét (véletlen, szabályos vagy csoportos). 

4.) Laboratóriumi allelopátia kísérlet

Az egyszerű laborteszeten azt vizsgáljuk, hogy a közönséges dió lombjának csírázást gátló hatása 12 hónapos komposztálást követően megmarad-e. Dió frissen gyűjtött leveléből, ill. 1 éves komposztjából készült vizes kivonattal kezelünk csírázó mustármagokat.  

5.) Saját egyéni ökológiai lábnyom számítása

Az interneten elérhető ökológiai lábnyom számító alkalmazás segítségével minden hallgat számítja a saját egyéni ökológiai lábnyom értékét, ill. egyes életmódbeli változtatások miként befolyásolják az értékét. Célunk a környezettudatos szemléletformálás.

6.) Összefoglaló (Abstract) írása tudományos közleményhez gyakorlat

Ezen a foglalkozáson a hallgatók egy magyar nyelvű tudományos közlemény elolvasása után saját maguk készítenek rövid tartalmi összefoglalót (Abstract). A gyakorlat elején útmutatást adunk.

 

Bemutató jellegű gyakorlatok

6.) Mikroklíma mérési eljárások

Növényállomány hő-, nedvesség-, fényviszonyai és a légmozgás szabványos mérési eljárásai, eszközök, kézi és automatizált adatgyűjtés.

7.) Növényfajok közötti kompetíció vizsgálata

Fajpárok közötti tesztek mesterséges nevelőtérben: helyettesítési és hozzáadási sorozat kísérletek. Termőhelyi kísérletes vizsgálatok: eltávolítási és hozzáadási kísérletek.

8..) Allelopátia vizsgálata

Kísérletek növényfajok között kémiai hatóanyagok útján érvénysülő csírázást ill. növekedést gátlásnak kimutatására. Illékony, avarbomlással felszabaduló és gyökerek által kiválasztott gátló anyagok.   

9.) A növénytakaró mennyiségének távérzékeléses vizsgálata: alapok

A napból érkező sugárzás a növényzetről visszaverődve spektrális összetételében módosul. Ennek lehetséges felhasználásai a növényzet mennyiségének és állapotának nagy területekről műholdas távérzékeléssel történő nyomon követésére. Spektrális reflektancia, NDVI, stb.

10.) Vegetáció térképezés

A növénytakaró térképi megjelenítésének alapkutatási és tudományos céljai. A térképezéshez használt háttéranyagok és technikák: topográfiai térképek, erdészeti térképek, történeti térképek, légifelvételek, űrfelvételek, műholdas helymeghatározás, térinformatika. A főbb térképezési célok és programok módszertani bemutatása: klasszikus növénycönológiai térképezés, összehasonlító újratérképezés, alkalmazott célú térképezések, NBmR élőhely-térképezési programja, MÉTA program.

11.) A növénytakaró időbeli változásának (vegetációdinamika) vizsgálata

Állandósított mintavételi egységek hosszú távú megfigyelése. Példák eltérő tér és időléptékű monitorozásra eltérő vegetáció típusokban. Idősorok elemzésének módszertani problémái. Vegetációdinamikai vizsgálatok egyszeri mintavétel alapján: kronológia, rétegfúrás elemzés, tér-idő helyettesítés. Vegetációdinamika mechanizmusainak kísérletes vizsgálata. Különböző kísérleti elrendezések ismertetése példákon keresztül.

12.) Adatbázisok használata az ökológiai kutatásban

Ma már számos nagy adatbázis áll rendelkezésre ökológiai kutatások eredményeiből. Ezek segítségével az egyéni vagy kutatócsoporti kapacitást jelentősen meghaladó tér- és időléptékű, ill. adatmennyiségű evidenciákból vonhatunk le követketetéseket. A foglalkozáson az ilyen adatbázisokból történő kutatómunkába adunk bepillantást.

Ajánlott jegyzet

Letölthető anyagok (az előadások bemutatói (pdf)) a kurzus Neptun MeetStreet oldalán!

A tantárgy felvételének előfeltétele

Lásd a bio.elte.hu honlap Oktatás menüjében a Tantárgyfelvételi előfeltételeknél

Számonkérés módja

Gyakorlati jegy (önálló feladatok (kutatási terv, cikk bírálat) minősítése és zárthelyi dolgozat a bemutatott módszerek ismeretéből)