Programozás biológusoknak

2017 - C és Wolfram Mathematica

Oktató: Zachar István

Tantárgy célja, célkitűzései

A programozás biológusoknak speciális kollégium egy állandó igény kielégítésére: biológusok számára érthető, problémaorientált bevezetést nyújtani a programozásba. A tantárgy azoknak szól, akik nem tudnak még programozni, s most ismerkednek meg a biológia adatelemzésben, szimulációban és bioinformatikában is alkalmazható programnyelvvel. A választott programozási nyelv a C, amely gyors programfejlesztést tesz lehetővé, általánosan használható, minden elterjedt operációs rendszer alatt működik, és a legtöbb ma használt programozási nyelv őse (vagy legalább is hatott rájuk, pl. C#, C++, Php, Python, Perl, Java, JavScript, stb.). Azaz aki C-ben tud programozni, az sokkal könnyebben sajátít el később más, egyszerűbb programnyeleket.

Mivel a programozást Raspberry Pi gépeken végezzük, az adatábrázoláshoz Wolfram Mathematica szoftvert fogunk használni. A Wolfram programozási nyelv a C-hez képest magas szintű, általános felhasználású, ideális modellezéshez. Ennek a nyelvnek belépő-szintű elsajátítása is a kurzus célja.

A tantárgy tematikája

1. gyakorlat: A programozás és a programnyelvek. A strukturált programozás alapelvei. A C nyelv alapjai: alapvető parancsok és operátorok, adattípusok és értékadás. A fejlesztői környezet megismerése. Első program megírása. Letölthető előadás: programozas.pptx (programozas.pdf). Letölthető példaprogramok: hello.c, operatorok.c, adattípusok.c.

2. gyakorlat: Összetett adatszerkezetek: vektorok és tömbök alkalmazása. Ciklus vezérlés (for, return). Programozás: kiválasztás, megszámlálás. Példaprogramok: tombok.c, for_ciklus.c.

3. gyakorlat: Randomszám generálás, fájlkezelés, Wolfram Mathematica alapismeretek, ábrázolás. Előltesztelő ciklus (while). Elágazás (if, switch, case, break).

4. gyakorlat: Lineáris programozás, folyamatábra. Függvények deklarálása.

5. gyakorlat: Karakterláncok alkalmazása.

6. gyakorlat:

7. gyakorlat:

8. gyakorlat:

9. gyakorlat:

10. gyakorlat:

11. gyakorlat: Egyéni feladat megoldása I

12. gyakorlat: Egyéni feladat megoldása II

 

A tantárgy felvételének előfeltétele

Alapvető számítástechnikai ismeretek.

A tantágy felvételéhez semmilyen programozási vagy nyelvi előképzettség nem szükséges!

Számonkérés módja

Évközbeni számonkérés nincs.

A félév végén egy év közben szabadon választott egyéni programozási feladat megoldása, a program demonstrálása.

Telepítési útmutató: Letölthető segítség: C telepítés.docx, C telepítés.pdf

Referenciák, ajánlott források


2016 Python

Oktató: Kun Ádám

Tematika: mint 2017 - ben.

Programcsomagok, amikre rá kell nézni: