Garay József szakmai honlapja

Jelenlegi érdeklődési terület

 1. Redundáns genetikai szituációban ESS-be evolválodik-e egy szexuális populáció?
 2. Hogyan lehet az ESAD fogalmát tetszoleges genetikai szituációkra kiterjeszteni?
 3. Hogyan lehet gyengíteni a szigorú n-fajos ESS fogalmát? Mi n-faj esetén az el nem özönölhetőség dinamikus definíciója?

Eddigi kutatási eredmények

 • Bevezettük az evolúciósan stabilis alleleloszlás (ESAD) fogalmát, ami a szexuális populációkban zajló frekvenciafüggő szelekció végállapotának jellemzésére szolgál abban az esetben amikor az egyedek viselkedés fenotípusa egyetlen lokusz tetszőleges számú allélján öröklődik.
 • Megmutattuk, hogy ha egy szexuális populációban a fenotípusok egy lokuszon öröklődnek és a fenotipikus evolúciónak létezik evolúciósan stabilis állapota (ESS) és egyetlen alléleoszlás generálja a Hardy-Weinberg egyensúlyban az ESS-t akkor a szexuális populáció fenotipikusan ESS-be evolválódik.
 • Megmutattuk, hogy n-allélos rendszerben, Hardy-Weinberg egyensúlyban akkor és csak akkor áll elő minden lehetséges fenotípus eloszlása n tiszta fenotípusnak ha minden tiszta fenotípust kódol egy homozigota és, vagy minden allél pár között domináns-recesszív reláció áll fen, vagy az öröklődés anyai, vagy ezek kombinációja.
 • Megmutattuk a klasszikus Fisher-féle szelekciós dinamikának a relatív előnyfüggvény Ljapunov függvénye és csökkenési rátája arányos a replikátorok fitneszének varianciájával.
 • Bevezettük a szigorú n-fajos ESS fogalmát, ami az egy fajra vonatkozó ESS egyik lehetséges általánosítása.

TANULMÁNYOK

GIMNÁZIUM

1976-1980 Karikás Frigyes Gimnázium, Fonyód

EGYETEMI KÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS

1981-1986 ELTE TTK biológus szak
Szakdolgozat: Protisták numerikus taxonomiája. Témavezető: Dr. Szathmáry Eörs
1985-1989 ELTE TTK matematikus szak, egyéni posztgraduális tanterv

SZAKMAI POZÍCIÓK

1986-1990 tudományos segédmunkatárs
1990-1993 TMB ösztöndíj "Lotka volterra versus játékdinamika"
1993-2006 tudományos munkatárs, MTA Elméleti biológiai és Ökológiai Kutatócsoport
2006- tudományos főmunkatárs, MTA Elméleti biológiai és Ökológiai Kutatócsoport

KURZUSOK, ÖSZTÖNDÍJAK ÉS KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK

 • 1994 Egyhetes nyári iskola a németországi Seewiesenben. A kurzus címe "A kooperáció evolúciós modelljei".
 • 1999-2000 Collegium Budapest (Institute for Advanced study) Juhász-Nagy Pál ösztöndíj
 • 2002. NATO kutatói ösztöndíj, Wilfrid Laurier University Waterloo, Kanada (2 hónap)
 • 2005. kutatói ösztöndíj, Konrad Lorenz Institute (Ausztria) (5 hónap)
 • 2006-2008. Bolyai János Posztdoktori Ösztöndíj