bb5t1500 Ökológiai alapismeretek

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in book_prev() (line 775 of /afs/elte.hu/org/plantsys/plantsys.elte.hu/drupal/sites/all/modules/modules/book/book.module).

Kalapos Tibor (kalapos@caesar.elte.hu)

Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék

Rosivall Balázs (rosivall@elte.hu)

Török Júlia (torokjul@elte.hu)

Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék

 

Kötelező előadás, heti 3+0, 3 kredit

Szerda 16-19 Déli Tömb 0-818 Soó Rezső terem 

Szak: Osztatlan biológiatanár szak, III. évf.

Tárgyfelvétel előfeltétele

Állatismeret I-II. GY

Növény- és gombaismeret I-II. GY

Állat- és növényismeret évközi terepgyakorlat (őszi, tavaszi)

 

Tematika

1. Biológiai szerveződési szintek és szupraindividuális organizáció. Ökológiai tényezők, környezet és tűrőképesség, források és kondicionáló tényezők, élő és élettelen környezet.

2. Az ökológiai niche fogalma, fundamentális- és realizált niche, a korlátozott hasonlóság és a kompetitív kizárás elvei.

3. Populációk és metapopulációk, migráció, populációs tulajdonságok.

4. Populációdinamika: exponenciális és korlátos növekedés, intraspecifikus kompetíció, önritkulás.

5. Életmenet tulajdonságok, r- és K stratégia, C-S-R stratégia koncepció a növényvilágban.

6-8. Elemi populációs kölcsönhatások: interspecifikus kompetíció, allelopátia, antibiózis, predáció, herbivória, parazitizmus, facilitáció, mutualizmus, szimbiózis, kommenzalizmus, amenzalizmus.

9. Az életközösségek szerveződése, egyensúlyi (niche-alapú) és nem egyensúlyi (bolygatás alapú) meghatározottság. Regionális fajkészlet, helyi fajgazdagság, alfa-, béta- és gamma diverzitás. A biológiai sokféleség mérése. Az életközösségek szerkezete. Meta-közösségek.

10. Az életközösségek időbeli módosulása: ciklikus és irányult változások, szekuláris és biotikus szukcesszió, zavarás és leromlás.

11. Az ökológiai rendszer, anyagforgalom és energiaáramlás, biomassza és produkció, az elhalt szervesanyag lebontása, táplálkozási hálózatok.

12. A bioszféra fogalma, globális biogeokémiai ciklusok: a víz, a szén, a nitrogén és a foszfor körforgása, az emberiség beavatkozása e ciklusokba. A biológiai sokféleség szerepe az ökoszisztémák működésében, a bolygatások hatásai, az ökológiai rendszerek stabilitása: rezisztencia és reziliencia.

13. A limnológia alapjai; a vízgyűjtőterület fogalma és jelentősége, a víz élőlények számára jelentős fizikai tulajdonságai; a tavak keletkezése és rétegződése; vízmozgások; vízben oldott gázok; pH, alkalinitás, vezetőképesség; tavak zonációja.

Számonkérés

Kollokvium (írásbeli)

Tankönyv nincs, előadások bemutatói a kurzus Neptun Meet Street felületén (Dokumentumok)

Ajánlott szakirodalom

Pásztor E. & Oborny B.: Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 2007

Szentesi Á. & Török J.: Állatökológia, 8. javított kiadás. Kovásznai Kiadó, Budapest, 2008.

Begon, M., Townsend, C.R. & Harper, J. L.: Ecology: from individuals to ecosystems. 4th ed. Wiley-Blackwell. 2005.

Mittelbach, G.M.: Community Ecology. Sinauer Associates, Inc. Publishers. Sunderland, Massachusetts USA. 2012

Chapin III, F.S., Matson, P.A. & Mooney, H.A.: Principles of terrestrial ecosystem ecology. Springer-Verlag, NewYork, 2002. 

 

Honlap

plantsys.elte.hu (Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék)

systzool.elte.hu (Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék)