RNS enzimek

Az RNS enzimekről (ribozimokról) egyre többet tudunk. A természetben előforduló ribozimokat (HDV, kalapácsfej, hajtűkanyar, I és II csoportbeli intronok, RNáz P, VS ribozim) igen jól ismerjük, hatásmechanizmusok, másodlagos szerkezetük ismert. Egyre nagyobb számban, mesterségesen evolválódott ribozimok is léteznek, amelyek a legkülönbözőbb kémiai folyamatot képesek katalizálni.
A szakdolgozat célja - előrevetítve egy esetleges M.Sc. szakdolgozatot vagy TDK-t a RNS enzimek egy csoportjának feldolgozása. Az irodalomból ki kell keresni a ribozim másodlagos szerkezetét, az összes mutánsát, hatásmechanizmust és kinetikai paramétereit. Ezeket egy adatbázisban kéne összefoglalni.

  • Az RNS függő RNS polimeráz ribozim lehetősége és tulajdonságai
  • Az RNS enzimek működésének összevetése a fehérje enzimek működésével.
  • A fehérjeszintézis lehetősége RNS enzimekkel. Átmenet az RNS világból a fehérje - RNS világba
  • HDV ribozim és orvosi alkalmazásai
  • Aptamerek és alkalmazási lehetőségeik
  • Az in vitro kompartmenalizációs evolúciós eljárások
  • A SELEX eljárás és az RNS enzimek
Témavezető: 
Kun Ádám
Képzési szint: 
BSc szakdolgozati téma