bb5t1570 Környezettudomány és környezetvédelem

 
Kalapos Tibor (kalapos@caesar.elte.hu)
Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék
 
Kötelező előadás, heti 2+0, 2 kredit
Kedd 8:15-9:45 MS Teams felületen online kurzus 
 
Szak: Osztatlan biológiatanár szak I. évf (2018-ban vagy azt követően kezdők) és IV. évf. (2018 előtt kezdők)
 
Tárgyfelvétel előfeltétele:
nincs
 
Tematika

 1. Bevezetés. A környezettudomány fogalma, lényege, mivel foglalkozik
 2. A környezetvédelem definíciója, rövid története
 3. A Föld népességének környezetterhelése
 4. Az emberiség energiaellátása, környezeti következmények. Meg nem újuló és megújuló energiahordozók
 5. Hulladékgazdálkodás
 6. Vízszennyezés.Szennyvizek, szennyvíztisztítás
 7. Légszennyezés. A folyó globális klímaváltozás ökológiai következményei
 8. Talajszennyezés és talajvédelem
 9. Zajszennyezés, fényszennyezés
 10. Radioaktív sugárzások
 11. Genetikailag módosított szervezetek mezőgazdasági almazásának környezetvédelmi problémái
 12. A környezeti nevelés szerepe a környezetvédelemben

 
Számonkérés
Kollokvium (írásbeli, várhatóan a Canvas felületen).
Felkészülés: előadások (bemutatók pdf-je, Teams Fájlok felületről letölthető), ajánlott jegyzet
 
Ajánlott jegyzet
Szabó M., Angyal Zs.: A környzetvédelem alapjai. Typotex Kiadó, Budapest. 2012. Letölthető: http://etananyag.ttk.elte.hu/FiLeS/downloads/EJ-A_kornyezetvedelem_alapjai_OK.pdf
vagy
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0047_Angyal-Szabo_Kornyezetvedelem/adatok.html
 
Ajánlott szakirodalom
Témakörönként külön ajánlatok az előadási anyagban.
Honlap
http://plantsys.elte.hu/drupal/hu/oktatas/KornyezettudomanyKornyezetvedelem