MSc szakdolgozati téma

MSc szakdolgozati téma

A monofiletikusság és parafiletikusság a rendszertanban: elvi és módszertani összehasonlítás

A monofiletikusság és parafiletikusság kérdése központi fontosságú a rendszertan modern irányzataiban is. Ezek a fogalmak azonban
általában igen pontatlanul vannak meghatározva - ami rengeteg félreértésre és félremagyarázásra vezet. Fontos a tisztázás - mégpedig
matematikai alapon, egyszerű halmazelméleti és gráfelméleti eszközökkel.

Hungarian

Béta diverzitás és más mérőszámok

Béta diverzitás és más mérőszámok: társulás-ökológiai adatok elemzésének új módszerei

Hungarian

Az adaptív immunrendszer evolúciójának modellezése

Kiválasztott problémák matematikai és szimulációs modellezése.

Hungarian
Subscribe to RSS - MSc szakdolgozati téma