BSc szakdolgozati téma

BSc szakdolgozati téma

Ember és evolúció

Az ember és az ember és környezetének evolúciós kérdéseit kerülnek terítékre ezen szakdolgozat keretein belül.

Hungarian

Mitől stabilak a mutualista kapcsolatok: elméletek, kísérletek

A mutualista kapcsolatok evolúciós stabilitását magyarázó elméletek feltárása. Az elméletek és a kísérletek összevetése egy egy példa alapján.

Hungarian

Hangya-növény mutualizmus: elmélet, kísérletek, terepi megfigyelések

A hangya és növény mutualista kapcsolatok áttekintése az irodalom alapján. A terepi megfigyelések a kísérletek és a magyarázó hipotézisek összevetése.

Hungarian

Együttműködés a mikróbák világában

Az egysejtűek körében megfigyelt kollektív viselkedések elemzése. A jelenségek osztályozása, azok evolúciós eredete. Hipotézisek, kísérletek.

Hungarian

A nemi úton terjedő emberi kórokozók eredete

Mely nemi úton terjedő kórokozók esetében ismert vagy legalább sejtett az eredet, és honnan tudjuk ezt? Milyen közös vonások fedezhetők fel?

Hungarian

A HIV eredete és evolúciója

Milyen majomvírusokból származnak a HIV válfajai és honnan tudjuk ezt? Merre tart a vírus evolúciója?

Hungarian

Állati együttműködés: Elmélet és megfigyelések

Az együttműködés igen elterjedt az élővilágban. A szülői gondoskodás, a közös vadászat, a territórium védelem, a ragadozók figyelése példázzák az ilyen viselkedést. Az legelterjedtebben alkalmazott modellcsalád az együttműködés vizsgálatára a játékelmélet. A szakdolgozatban a játékelmélet alapjait és az ehhez kapcsolható megfigyeléseket kell összegeznie a szakdolgozónak. Fontos, hogy a szakdolgozatban az elmélet mellett a kísérletes/megfigyeléses tanulmányok is helyet kapjanak. Így a szakdolgozó a modellek alkalmazhatóságával is megismerkedik.

Hungarian

RNS enzimek

Az RNS enzimekről (ribozimokról) egyre többet tudunk. A természetben előforduló ribozimokat (HDV, kalapácsfej, hajtűkanyar, I és II csoportbeli intronok, RNáz P, VS ribozim) igen jól ismerjük, hatásmechanizmusok, másodlagos szerkezetük ismert. Egyre nagyobb számban, mesterségesen evolválódott ribozimok is léteznek, amelyek a legkülönbözőbb kémiai folyamatot képesek katalizálni.

Hungarian

Az élet keletkezése: RNS Világ

Az RNS molekula információtárolóként és enzimként is működhet. Monomerjeinek prebiotikus jelenléte és a lánc kialakulása jobbára igazolt. A mesterségesen evolválódott RNS enzimek funkcionális sokszínűsége arra utal, hogy egy gazdag metabolizmus is megvalósítható pusztán RNS enzimekkel. A RNS-nek és az RNS monomerből származtatható koenzimek (ATP, CoA, NAD, stb.) metabolizmusban betöltött kulcs szerepe sejtet egy "RNS" világot. Egyes RNS-re ható fehérje enzimek ősisége arra utal, hogy az utolsó közös ős RNS genommal rendelkezett.

Hungarian
Subscribe to RSS - BSc szakdolgozati téma