Ökológiai gyakorlatok

Környezettan BSc
aa1c4063 Ökológiai gyakorlatok
Növényökológiai rész
(Kalapos Tibor (kalapos@caesar.elte.hu), Hahn István, Tóth Zoltán)

 

Az aa1c4063 Ökológiai gyakorlatok K növényökológiai részét a tavaszi félévben tantermi- és terepfoglalkozások keretében tartjuk

Péntek: 10:15 - 11:45, Déli Tömb 7-501 Növényrendszertani gyakorlóterem

A félév első felében (lásd részletes programot lejjebb) 

A növényökológia gyakorlatokon a szakterület legfontosabb kutatási módszereit ismertetjük. Egyes témakörökből a hallgatók önálló egyéni feladatot kapnak, az elvégzett feladatról jegyzőkönyvet nyújtanak be. A növényökológiai részjegyet a jegyzőkönyvek értékelése és az órákon elhangzottakból az utolsó foglalkozáson írt zárthelyi dolgozat átlaga adja (fele-fele részben). A gyakorlati jegy a növényökológiai és az állatökológiai részjegyekből kerekedik ki.

Témakörök beosztása 2019-ben:

02.15.

Növénypopulációk felmérése 

növénytakaró mennyiségi vizsgálata – Kalapos Tibor

02.22.

Növénygyűjtemények fenntartása, ökológiai alkalmazások – Kalapos Tibor

A talaj magbankjának vizsgálata – Kalapos Tibor

Önálló feladat: klimatogram szerkesztése OMSZ adatokból

Önálló feladat: ezermagtömeg mérése

03.01.

Terepfoglalkozás: faállomány felmérés, Normafa, Budai-hg– Kalapos Tibor

03.08.

Növények ex situ természetvédelme – Tóth Zoltán

 

03.15.

Elmarad (nemzeti ünnep)

03.22.

Fitoindikáció ökológiai indikátorértékek alkalmazásával – Hahn István

Önálló feladat: TWR spektrumok készítése és értelmezése kiadott cönológiai adatokból

03.29.

Zárthelyi dolgozat

Jegyzőkönyvek beadási határideje: 04.01.

Kizárólag elektronikus úton (xls, pdf) kérjük a kurzus Neptun MeetStreet Virtuális terében a megfelelő Feladathoz feltöltéssel!

A késve feltöltött jegyzőkönyvek esetében 3 naponként egy jegyet levonunk a megítélt érdemjegyből.

 

A tantárgy célja, célkitűzései

 

A növényökológiai vizsgálatok módszertanának elsajátítása, az elméleti anyaghoz kapcsolódó néhány konkrét probléma feldolgozása során. Az önálló feladatokban a hallgatók ökológiai adatsorokat értékelnek és értelmezik az eredményeket.

 

A tantárgy tematikája

 

Ajánlott jegyzet

 

A tantárgy felvételének előfeltétele

aa1c1061 Növényökológia kollokvium

 

Számonkérés módja

Hallgatónként készített egyéni jegyzőkönyvek (50%) és a zárthelyi dolgozat (50%) a tantermi foglalkozások anyagából.