Biometria, alapozó biostatisztika

Biometria, alapozó statiszika (adatlap)

Előadás:
Hétfő:                         13.00-14.00 Kitaibel Pél terem (Déli Tömb, 0-823)

Gyakorlatok  (Déli tömb 7-424):
1. csoport Kedd:        12.00-15.00 (Vásárhelyi Zsóka)
2. csoport Kedd:        15.00-18.00 (Mokos Judit, Hubai András)
3. csoport Csütörtök:   8.00-11.00 (Könnyű Balázs)
4. csoport Péntek:     10.00-13.00 (Gergócs Veronika)
5. csoport Péntek:     16.00-19.00 (Senánszky Veronika, Szendrei Dóra)
 

Segédanyag az előadásokhoz
ÚJ Lehetséges kérdések az I. ZH-hoz
Kombinatorika, valószínűség számítás és nevezetes eloszlások
Kepletek I.
 
Lehetséges kérdések az II. ZH-hoz
Kepletek II.
 
 

Feladatok, MEGOLDÁSOK és adatsorok
Kombinació MEGOLDÁS
Valószínűségszámítás MEGOLDÁS
Eloszlások MEGOLDÁS
Konfidenciaintervallum MEGOLDÁS
Egymintás t-próba MEGOLDÁS Adatsor 1, 2, 3
Wolcoxon-féle előjeles rangpróba MEGOLDÁS Adatsor: 1, 2
Illeszkedésvizsgálat MEGOLDÁS
 
Kétmintás t-próba MEGOLDÁS 1, 2, 3
Párosított próbák MEGOLDÁS 1, 2
Mann-Whitney-Wilcoxon-próba MEGOLDÁS 1, 2, 3
F-próba MEGOLDÁS 1, 2, 3
ANOVA MEGOLDÁS 1, 2, 3
Kruskall-Wallis-próba MEGOLDÁS 1, 2, 3
Függetlenségvizsgálat MEGOLDÁS
Korreláció MEGOLDÁS 1, 2
Lineáris regresszió MEGOLDÁS 1, 2, 3
Homogentásvizsgálat MEGOLDÁS
 
 
 

Segédanyag a gyakorlatokhoz
Fontosabb R parancsok
Normális-eloszlás táblázat
Student (t)-eloszlás táblázat
Chi2-eloszlás táblázat
Wilcoxon-fele rang-előjel táblázat
Wilcoxon-fele táblázat kétmintás_probához
F-táblázat varianciak azonosságához
F-táblázat ANOVAhoz