Gyakorlati és terepgyakorlati tudnivalók

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in book_prev() (line 775 of /afs/elte.hu/org/plantsys/plantsys.elte.hu/drupal/sites/all/modules/modules/book/book.module).

Gyakorlati és terepgyakorlati tudnivalók

bb1c4302 Növényrendszertan III-B GY,

bb5t4302 Növény- és gombaismeret GY; bb1c6303tp és bb1c6302tp Őszi Növényrendszertani TGY,
bb5t6300 Állat- és növényismeret évközi TGY (őszi) növénytani része

2019/2020 tanév I. (őszi) félév

 

A BIOLÓGIA BSc KURZUSOKAT CSAK A KIFUTÓ KÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE TARTJUK.

 

Általános tudnivalók

 • a biológia alapszakon a kifutó képzésen csak „B” (alap-) szintű gyakorlatokat tartunk
 • a gyakorlatot és a terepgyakorlatot minden hallgató köteles a Neptun-ban felvenni abban a gyakorlati csoportban, ahova ténylegesen jár;
 • a gyakorlatokon a részvétel kötelező;
 • a gyakorlatvezető a félév elején ismerteti a gyakorlatok és beszámolók féléves ütemezését. A félév során ezt követjük, függetlenül az ünnepnapok körüli esetleges munkanap átrendezésektől.
 • a gyakorlatok maximum 25%-áról, azaz 3 foglalkozásról lehet hiányozni. Aki ennél többet hiányzik, az nem kap gyakorlati jegyet;
 • a félév során előfordulhat, hogy a gyakorlatot terepen tartjuk meg, erről a gyakorlatvezető a csoportot esetenként mindig előre értesíti;
 • ha valaki egy gyakorlatról hiányzik, saját érdekében tájékozódjon csoporttársaitól, elhangzott-e a gyakorlaton valamilyen fontos ügyrendi információ (pl. beszámoló időpontjával, terepre-menéssel kapcsolatban) – a gyakorlatvezetők úgy tekintik, az elmondott információk mindenkihez eljutottak;
 • a gyakorlóteremben található eszközök sérülése esetén a gyakorlati csoportnak laborkárt számolunk el;
 • a szorgalmi időszak alatt a hallgatók tudását beszámolókon kérjük számon.

 

A gyakorlatokon való munka és felkészülés

 • a gyakorlaton aktív, önálló munkát várunk el;
 • a gyakorlaton a hallgató – saját érdekében – jegyzetel;
 • a gyakorlatok alatt nyugodtan lehet kérdezni – részben azért vagyunk ott;
 • a felkészülésben segítségre lehetnek a folyosón kihelyezett (és a tematikának megfelelően változó) laminált préselt növények és színes tablók.
 • a felkészüléshez tananyag elérhető az interneten a http://taxon2.elte.hu honlapon (belépéshez azonosítót és jelszót a gyakorlatvezető ad).
 • a felkészüléshez többféle, növényismereti tárgyú könyvet érdemes felhasználni (lásd az ajánlott irodalmak jegyzékét a fenti honlapon);
 • tanszékünk honlapján (http://plantsys.elte.hu) is a gyakorlatokkal kapcsolatos hasznos tudnivalók olvashatók.

 

A beszámolók felépítéséről

 • A félév során 4 db nagyobb beszámoló lesz: fa-cserje-élőhelyismeret, gomba, moha-zuzmó és haraszt-nyitvatermő.
 • A beszámolók módját és időpontját az adott anyagrész leadásának kezdetén a gyakorlatvezető a csoporttal egyezteti. A beszámolót a csoportonként megállapított időpontban lehet csak teljesíteni; A beszámolók várható időpontja 2019-ben (naptári hét): 42. (fa-cserje-élőhelyismeret), 45. (gomba), 47. (moha-zuzmó), 49. (haraszt-nyitvatermő);
 • Minden beszámoló 100 pontot ér, és két része van: egy növényfelismerési és egy elméleti rész

A/ Növényfelismerés – összesen 60 pont

 • történhet száraz vagy elő növényről, fotóról, rajzról, festményről (egy beszámolón vegyesen is);
 • beszámolónként 10 taxon (rendszerint faj), taxononként (fajonként) 6 pont, amelyet a felismerés, helyes magyar, ill. latin név, rendszertani besorolás és élőhely/aljzat alapján határozunk meg.

B/ Elméleti kérdések – összesen 40 pont

               Itt definíciókra, rendszertani csoportok jellemzésére, összehasonlításokra vonatkozó kérdésekre lehet számítani.

C/ Kritériumkérdés: Minden dolgozat elején egy rövid kérdés az adott anyagrész valamilyen alapvető ismeretéről. Az oktató a gyakorlatok során előre közli a kérdést és az arra adandó helyes választ is. A dolgozatban a kérdésre adott helyes válaszért pont nem jár, helytelen válasz esetén a dolgozat többi részét a gyakorlatvezető nem javítja ki, a dolgozat 0 pontot ér. 

 

A beszámolók értékeléséről, a javításról

 • a beszámolókra a hallgatók pontokat kapnak (max. 100 pont beszámolónként);
 • a beszámoltatás történhet írásban vagy szóban, vagy egy beszámolón belül is vegyesen;
 • a pontokat a félév végén váltjuk érdemjegyekre az alábbiak szerint:

   0- 200 pont                elégtelen (1)

200,1-250 pont                elégséges (2)

250,1-300 pont                közepes (3)

300,1-350 pont                jó (4)

350,1-400 pont                jeles (5)

 • minden beszámolóból több mint 50%-ot el kell érnie a hallgatónak, különben a beszámoló érvénytelen;
 • minden esetben a teljes beszámoló ismétlendő meg, a felismerés és az elméleti rész külön-külön nem fogadható el;
 • elégtelen gyakorlati jegyet kap az, akinek egy vagy több beszámolója (a javítás után is) nem haladja meg az 50%-ot;
 • a sikertelen (≤50%) beszámoló javítási kísérlete kötelező;
 • a sikeres beszámolók közül egyet a félév végén meg lehet ismételni (javítási kísérlet);
 • a beszámoló ismétlésével az eredeti pontszám törlődik (tehát akár rontani is lehet javítási kísérletnél);
 • egy beszámolót csak egyszer lehet ismételni/javítani;
 • beszámoló javításának vagy elmaradt beszámoló pótlásának időpontját a gyakorlatvezető határozza meg;
 • elégtelen gyakorlati jegyet egy alkalommal lehet megpróbálni javítani (gyakorlati utóvizsga), ennek követelménye a teljes félév tananyaga.

 

Őszi terepgyakorlat

 • A bb1c6303tp és bb1c6302tp Őszi Növényrendszertan terepgyakorlat 3 x 1 nap, amire 2019. október 7–én (hétfőn) és 11-12-én (péntek-szombat) kerül sor.
 • Az osztatlan biológiatanár képzésben a bb5t6300 Állat- és növényismeret évközi TGY (őszi) 6 nap, ideje 2019. október 7–12. (hétfő–szombat). A részvétel kötelező, a pontos tudnivalókat a gyakorlatvezetők ismertetik.
 • A terepgyakorlaton való részvétel a teljesítés szükséges, de nem elégséges feltétele. A terepgyakorlaton a részvétel kötelező, arról hiányozni nem lehet, nagyon indokolt esetben, max. 1 nap hiányzást engedélyezhetnek a gyakorlatvezetők, de azt előre kérni kell, megadása nem automatikus. A terepgyakorlati aláírás megszerzése előfeltétele lesz a 4. félév végén esedékes Növénytan szigorlatnak (biológia alapszakon). A terepgyakorlaton jegyzőkönyv vezetése kötelező, amit a gyakorlatvezetők ellenőriznek. Tekintettel arra, hogy a terepgyakorlatot felvett hallgatók több évfolyamon és képzési programban tanulnak, a terepgyakorlati távollétről a tanszéki értesítés valószínűleg nem jut el minden oktatóhoz. Ezért kérjük, hogy mindenki jelezze az érintett oktatóinál (különösen a nem biológiai tárgyak esetében), hogy ezeken a napokon nem tud részt venni más tanrendi foglalkozásain. 

 

 • az első tantermi gyakorlaton a gyakorlatvezetők a saját gyakorlati csoportjukra vonatkozó, a gyakorlatot, ill. terepgyakorlatot érintő információkkal kiegészíthetik ezt a listát;

 

 

 

2019. szeptember 6.                                                                                                   A gyakorlatvezetők