A monofiletikusság és parafiletikusság a rendszertanban: elvi és módszertani összehasonlítás

A monofiletikusság és parafiletikusság kérdése központi fontosságú a rendszertan modern irányzataiban is. Ezek a fogalmak azonban
általában igen pontatlanul vannak meghatározva - ami rengeteg félreértésre és félremagyarázásra vezet. Fontos a tisztázás - mégpedig
matematikai alapon, egyszerű halmazelméleti és gráfelméleti eszközökkel.

Témavezető: 
Podani János
Képzési szint: 
MSc szakdolgozati téma