Béta diverzitás és más mérőszámok

Növény- és állattársulások szerkezete sokféleképpen értelmezhető a fajok jelenléti vagy mennyiségi adatai szerint. Egyik ilyen lehetőség a
mintaterületek páronkénti összehasonlitása, és a kapott értékek additiv felbontása a diverzitást magyarázó komponensekre.
A modszer lehetőséget ad egy általános, mindeféle társulást osszehasonlitó eljárás kifejlesztésére is.

Témavezető: 
Podani János
Képzési szint: 
MSc szakdolgozati téma