bb5t1900 Növényrendszertan EA

bb5t1900 Növényrendszertan EA
 
Podani János (podani@ludens.elte.hu), Kalapos Tibor (kalapos@caesar.elte.hu)
Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék
 
Kötelező előadás, heti 2+0, 2 kredit
Hétfő 10:00-10:30 Kémia épület 059 terem
 
Szak: Osztatlan biológiatanár szak, V. évf.
 
Tárgyfelvétel előfeltétele:
bb5t1103 Az élővilág rendszerezése EA
bb5t4401 Növény- és gombaismeret - II. GY
 
Tematika
 
1.       Bevezetés. Miket tekintünk növénynek?
2.       A növények rendszerezésének tudománya
3.       Növényrendszertani nevezéktan
4.       Kékbaktériumok
5.       Fotoszintetizáló eukarióták elsődleges szimbiogenezisű kloroplasztisszal I.: Glaucophyta és Rhodophyta
6.       Fotoszintetizáló eukarióták elsődleges szimbiogenezisű kloroplasztisszal II.: Chlorophyta és Streptobionta algák (Charophyta)
7.       Fotoszintetizáló eukarióták másodlagos szimbiogenezisű kloroplasztisszal zöldalgából: Euglenophyta és Chlorarachniophyta.
8.       Fotoszintetizáló eukarióták másodlagos szimbiogenezisű kloroplasztisszal vörösalgából: Dinophyta, Cryptophyta, Heterokontophyta és Prymnesiophyta
9.       -13. Fotoszintetizáló eukarióták elsődleges szimbiogenezisű kloroplasztisszal III.: Embriophyta
 
Számonkérés
Kollokvium (írásbeli).
Felkészülés: előadások (bemutatók pdf-je Neptun-ról letölthető), órai jegyzet
Ajánlott tankönyv: Podani János: A növények evolúciója és osztályozása. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2015.