Kun Ádám publikációs listája

Közlemények referált folyóiratokban

 1. Oborny B., Kun Á., Czárán T. és Bokros Sz. 2000. The effect of clonal integration on plant competition for mosaic habitat space. Ecology, 81(12), 3291–3304. [IF: 3,65; 74 független idézet]
 2. Oborny B., Czárán T. és Kun Á. 2001. Exploration and exploitation of resource patches by clonal growth: a spatial model on the effect of transport between modules. Ecological Modelling, 141 151–169. [IF: 1,82; 38 független idézet]
 3. Oborny B. és Kun Á. 2002. Fragmentation of clones: How does it influence dispersal and competitive ability? Evolutionary Ecology, 15:319–346. [IF: 1,52; 32 független idézet]
 4. Kun Á. és Oborny B. 2003. Survival and competition of clonal plant populations in spatially and temporally heterogeneous habitats. Community Ecology, 4(1): 1–20 [IF: -; 22 független idézet]
 5. Kun Á, Santos, M. és Szathmáry E. 2005. Real ribozymes suggest a relaxed error threshold. Nature Genetics 37(9): 1008–1011 (doi:10.1038/ng1621) [IF: 26,494; 71 független idézet]
 6. Ittzés P., Jakó É., Kun Á., Kun A. és Podani J. 2005. A discrete mathematical method for the analysis of spatial pattern Community Ecology 6(2): 177–190 [IF: -; 2 független idézet]
 7. Kun Á., Boza G. és Scheuring I. 2006. Asynchronous snowdrift game with synergistic effect as a model of cooperation. Behavioural Ecology 17:633–641 [IF: 2,189; 26 független idézet]
 8. Kun Á. és Scheuring I. 2006. The evolution of density-dependent dispersal in a noisy spatial population model. OIKOS 115: 308–320 [Abstract] [IF: 3,309; 45 független idézet]
 9. Magyar G., Kun Á., Oborny B. és Stuefer J.F. 2007. The importance of plasticity and decision-making strategies for plant resource acquisition in spatio-temporally variable environments: a modeling study New Phytologist 174(1): 182–193 (DOI: 10.1111/j.1469-8137.2007.01969.x) [IF: 4,285; 36 független idézet]
 10. Kun Á. Generation of temporally and spatially heterogeneous landscapes for models of population dynamics. 2007. Applied Ecology and Environmental Research 4(2): 73-84 [IF: -; 1 független idézet]
 11. Jakó É., Ittzés P., Szenes Á, Kun Á., Szathmáry E. és Pál G. 2007. In silico detection of tRNA sequence features characteristic to synthetase class membership. Nucleic Acid Research 35(1): 5593–5609 [IF: 6.317; 13 független idézet]
 12. Kun Á., Papp B. és Szathmáry E. 2008. Computational identification of obligatorily autocatalytic replicators embedded in metabolic networks. Genome Biology 9:R51 [IF: 7,17; 37 független idézet]
 13. Kun Á. és Scheuring I. 2009. Evolution of cooperation on dynamical graphs. BioSystems 96:65–68 [IF: 1,646; 22 független idézet]
 14. Kun Á., Oborny B. és Dieckmann, U. 2009. Intermediate landscape disturbance maximizes metapopulation density. Landscape Ecology 24(10):1341 DOI:10.1007/s10980-009-9386-0 [IF: 2,061; 8 független idézet]
 15. Kun Á., Boza G. and Scheuring I. 2010. Cooperators Unite! Assortative linking promotes cooperation particularly for medium sized associations. BMC Evolutionary Biology 10:173 [IF: 4,29; 5 független idézet]
 16. Boza G., Kun Á., Scheuring I., Dieckmann, U. 2012. Strategy diversity stabilizes mutualism through investment cycles, phase polymorphism, and spatial bubbles. PLoS Computational Biology 8(11): e1002660 [IF: 5,515; 1 független idézet] [html]
 17. Szilágyi A., Kun Á. és Szathmáry E. 2012. Early evolution of efficient enzymes and genome organization. Biology Direct 7:38 [4,02; 6 független idézet] [html]
 18. Kun Á. és Dieckmann, U. 2013. Resource heterogeneity can facilitate cooperation. Nature Communications 4: 2453 [IF: 10,015; 22 független idézet]
 19. Szilágyi, A., Kun Á. és Szathmáry E. 2014. Local neutral networks help maintain inaccurately replicating ribozymes. PLoS ONE 9(10): e109987 [IF: 3,534; 2 független idézet]
 20. Boza G., Szilágyi A., Kun Á., Santos, M. és Szathmáry E. 2014. Evolution of division of labor between genes and enzymes in the RNA world. PLoS Computational Biology 10(12): e1003936. doi:10.1371/journal.pcbi.1003936 [IF: 4,829; 9 független idézet]
 21. Kun Á., Szilágyi A., Könnyű B., Zachar I., Boza G. és Szathmáry E. 2015. The dynamics of the RNA world: Insights and challenges. The Annals of the New York Academy of Sciences. 1341:75–95 DOI:10.1111/nyas.12700 [abstract] [IF: 4,313; 21 független idézet]
 22. Kun Á. és Szathmáry E. 2015. Fitness landscapes of functional RNAs. Life 5(3): 1497–1517 [html; 5 független idézet]
 23. Hubai A. és Kun Á. 2016. Maximal gene number maintainable by stochastic correction – The second error threshold. Journal of Theoretical Biology 405:29–35 [IF: 2,116; 5 független idézet] [kiadónál]
 24. Matsumura, S., Kun, Á., Ryckelynck, M., Coldren, F., Szilágyi, A., Jossinet, F., Rick, C., Nghe, P., Szathmáry, E., Griffiths, A. D., 2016. Transient compartmentalization of RNA replicators prevents extinction due to parasites. Science 354: 1293‒1296. [IF: 33,61; 23 független idézet]
 25. András Szilágyi, István Zachar, István Scheuring, Ádám Kun, Balázs Könnyű, Tamás Czárán 2017. Ecology and evolution in the RNA World Dynamics and stability of prebiotic replicator systems. Life 7(4):48 doi: 10.3390/life7040048 [IF: 0; 9 független idézet]
 26. Kun Á. és Radványi Á. 2018. The evolution of the genetic code: impasses and challenges. BioSystems 164:217‒225 [link] [IF: 1,652; 9 független idézet]
 27. Podani J., Kun Á. és Szilágyi A. 2018. How fast does Darwin's elephant population grow? Journal of the History of Biology 51(2):259-281. DOI:10.1007/s10739-017-9488-5 [IF: 0,452, 1 független idézet] [preprint verzió]
 28. Kun Á. 2018. Publish and Who Should Perish: You or Science? Publications 6(2): 18 [pdf] [9 független idézet] [Russian version]
 29. Vig-Milkovics Zsuzsanna; Zachar István; Kun Ádám; Szilágyi András; Szathmáry Eörs. 2019. Moderate sex between protocells can balance between a decrease in assortment load and an increase in parasite spread. Journal of Theoretical Biology 462: 304‒310 [kiadónál] [IF: 2,327;]
 30. Kun Á., Oborny B. és Dieckmann, U. 2019. Five main phases of landscape degradation revealed by a dynamic mesoscale model analysing the splitting, shrinking, and disappearing of habitat patches. Scientific Reports 9: 11149 [IF: 3,998]
 31. Kun Á. 2020. Time to acceptance of 3 days for papers about COVID-19. Publications 8(2): 30
 32. Adamski, P., Eleveld, M., Sood, A., Kun Á, Szilágyi A., Czárán T., Szathmáry E., Otto S. 2020. From self-replication to replicator systems en route to de novo life. Nat Rev Chem. DOI: 10.1038/s41570-020-0196-x [IF: 34,953] [kiadónál]
 33. Könnyű B. & Kun Á. 2020. Surfaces, the missing link in the origins of life. Journal of Systems Chemistry (elfogadva)
 34. Kun Á. és Scheuring I. Social heterogeneity, multi-level selection and the evolution of cooperation in primates (benyújtva)
 35. Szendrei D. és Kun Á. The metabolic replicator (előkészületben)

Könyvfejezetek

 • Oborny B., Kun Á., Czárán T. és Bokros Sz.: The effect of clonal integration on plant competition for mosaic habitat space. in Czárán T.: Spatiotemporal models of population and community dynamics. Chapman and Hall Publ., London, U.K., 1998
 • Oborny B. and Kun Á.: Fragmentation of clones: How does it influence dispersal and competitive ability? in J. Stuefer, B. Erschenbauer és J. Suzuki (eds.): Ecology and Evolutionary Biology of Clonal Plants. 319-346 old. Kluwer Academic Publishers, the Netherlands, 2002
 • Kun Á., Maurel, M.-C., Santos, M. és Szathmáry E. Fitness landscapes, error thresholds, and cofactors in aptamer evolution. in Klussman, S. (szerk.): The Aptamer Handbook. Functional Oligonucleotides and Their Applications. 54-92 old. Wiley-VCH, Weinheim, 2005 [1 független idézet]
 • Kun Á., Pongor S., Jordán F. és Szathmáry E. Catalytic propensity of amino acids and the origins of the genetic code and proteins. in M. Barbieri (ed.), The Codes of Life: The Rules of Macroevolution, Springer, 2008 [5 független idézet]
 • Zachar I, Kun Á, Fernando, C. és Szathmáry E. 2013. Replicators - From molecules to organisms in Kernbach, S (ed.) Handbook of Collective Robotics: fundamentals and challenges. Pan Stanford Publishing pp. 473-504.

Tankönyvek / Text books

 • Pásztor E. és Oborny B. (szerk.) Ökológia. Tankönyvkiadó, Budapest, 2007. (II.1 és III.3 fejezetekben Kun Ádám társszerző)
 • Kun Ádám Evolúcióbiológia, Typotex, Budapest, 2017. (2019-ben 2. javított kiadás)

Ismeretterjesztű cikkek

 • Kun Á. 2010. Az RNS világ és a hibaküszöb. Magyar Tudomány 171(4): 388-395 [html]
 • Kun Á. 2011. Az RNS Világ. Természet Világa 142(10): 455 [pdf]
 • Kun Ádám: Élő bolygónk. National Geographics Magyarország különszám, 16–19. old (2018)
 • Kun Ádám: Testünk. National Geographics Magyarország különszám, 20–23. old (2018)
   

Egyéb publikációk

Doktori értekezés

A klonális integráció ökológiája és evolúciója heterogén környezetben. 2003. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológia Doktori Iskola, Elméleti Biológia és Ökológia Doktori Program
A doktori értekezés tézisei
Ph.D. Thesis

Tudományos konferenciák és előadások

 • Kun Á. The effect of culture on cooperation. Darwin's Day, Tihany, 2020. február 11–13
 • Kun Á. A klímaváltozásról közérthetően – klímaszkeptikusoknak is… Fiatal Kutatók Akadémiája Tudománykommunikációs Workshop, Budapest, 2020. február 5.
 • Kun Á. Az élelmezés jövője: fenntartható, egészséges ételek a klímaváltozás árnyékában. A piac konyhája. Konferencia termelőknek és szakácsoknak. Székesfehérvár, 2019. december 5.
 • Král Adrienn, Kun Ádám, Sándor Mónika, Inequity aversion in preschooler children, 7th ENSEC Conference, Budapest, 2019. augusztus 29–31.
 • Kun Á. és Radványi Á. Changing the genetic code – Is it possible? 6th International Conference in Code Biology, Friedrichsdorf (Németország) 2019. június 3–7
 • Radványi Á. és Kun Á. On the origin of translation and the possible habitat of LUCA based on a simple neutral model of amino acid composition. 6th International Conference in Code Biology, Friedrichsdorf (Németország) 2019. június 3–7
 • Kun Á. The role of peptides and the evolution of translation. EvolBiol Day, Szeged, 2019. április 17.
 • Král Adrienn, Kun Ádám, Sándor Mónika, Inequity aversion in preschooler children, EvolBiol Day, Szeged, 2019. április 17.
 • Kun Á. Az evolúcióbiológia tanítása a kiterjesztett szintézis fényében. Darwin nap, Budapest. 2019. február 7.
 • Kun Á. The coexistence of RNA replicators and parasites in compartmentalized systems. II. Joint Conference on Evolutionary Biology, Montpellier, Franciaország. 2018. augusztus 18–22
 • Radványi Á. és Kun Á. From RNA world to proteins: A transient era of amino acid coenzymes inferred from protein catalytic centres. II. Joint Conference on Evolutionary Biology, Montpellier, Franciaország. 2018. augusztus 18–22
 • Kun Á. Biological codes and the major evolutionary transitions. Fifth International Conference in Code Biology. Granada, Spanyolország, 2018. júius 5–9 [honlap]
 • Kun Á. Key steps in the development of the RNA world. Evolutionary Biology Day 2018. Budapest, 2018. március 28 [honlap]
 • Kun Á. A korai replikátorok ökológiája. Integratív ökológia: járványoktól a tájhasználatig Magyar Tudomány Ünnepe, Budapest, 2017. november 16. [előadás]
 • Hubai A. és Kun Á. Three conjectures on the possible role of group selection at the origins of life. SysChem 2017 COST CM1304 meeting, Sopron, 2017. szept. 11–15.
 • Radványi Á. és Kun Á. Getting from RNA world to proteins: A notional scenario. SysChem 2017 COST CM1304 meeting, Sopron, 2017. szept. 11–15. [előadás]
 • Kun Á. The coexistence of RNA replicators and parasites in compartmentalized systems. SysChem 2017 COST CM1304 meeting, Sopron, 2017. szept. 11–15. [előadás]
 • Kun Á. Compartmentalization as a prerequisite for the origin of life. Dynamics Days Europe International Conference. Szeged, 2017. június 5–9. [előadás]
 • Radványi Á. és Kun Á. When two worlds collide: A prequel to proteins, and a sequel to RNAs. 4th International Conference in Code Biology. Kőszeg, 2017. május 22–26.
 • Kun Á. és Szathmáry E. The “code of the codes”: a classification and evaluation of approaches to the origins of the genetic code. 4th International Conference in Code Biology. Kőszeg, 2017. május 22–26. [összefoglalók] [előadás]
 • Hubai A. és Kun Á. The coexistence of independent genes is aided by multilevel selection, but only to a limited extent. Modelling Biological Evolution 2017: Developing Novel Approaches. Leicester, Anglia, 2017. április 4–7. [összefoglalók]
 • Kun Á. és Král A. Why animals cooperate? – The insensitivity of the Snowdrift Game to network dynamics. Modelling Biological Evolution 2017: Developing Novel Approaches. Leicester, Anglia, 2017. április 4–7. [összefoglalók]
 • Kun Á. The coexistence of RNA replicators and parasites in compartmentalized systems. COST CM1304 WG1 Meeting on Systems Chemistry, Párizs, Franciaország, 2017. február 2-3. [összefoglalók]
 • Kun Á. The ecology of compartmentalized RNA replicators – The second error threshold. Minisymposium on Thereotical Biology, Utrecht, Hollandia, 2016. december 21. [előadás]
 • Kun Á. A víz szerepe az élet keletkezésében. Oknyomozó tudomány: A víz – az emberiség bölcsője és éltetője. Magyar Tudomány Ünnepe. Miskolc, 2016. november 22. (magyarul) [összefoglaló / előadás]
 • Radványi Á. és Kun Á. From code to translation – What could be the role of the first peptides. 3rd International Conference on Code Biology. Urbino, Olaszország, 2016. május 24–28. [összefoglaló / előadás]
 • Kun Á. Inequality can both facilitate and hinder cooperation. Conflic and Cooperation. Kőszeg, 2016. május 23–24 [összefoglaló / előadás]
 • Kun Á. és Szathmáry E. Fitness landscapes of functional RNAs. COST CM1304 Meeting, SysChem 2016. Valtice, Csehország, 2016. május 8–12. [összefoglaló / előadás]
 • Kun Á. és Scheuring I. Szociális heterogenitás, több szintű szelekció és az együttműködés evolúciója csoportosan élő állatokban. 6. Szünzoológiai Szimpózium, Budapest, 2016. március 18.
 • Kun Á. The evolutionary potential of supramolecular systems. COST CM1304 WG1 Meeting on Supramolecular Systems Chemistry, Barcelona, Spanyolország, 2016. feb 29 – március 2
 • Kun Á. The Coding Coenzyme Handle Hypothesis revisited. Second International Conference in Code Biology, Jena, Németország, 2015. június 16–20. [összefoglaló / előadás]
 • Kun Á., Boza G., Szilágyi A., Santos M. és Szathmáry E. Evolution of the division of labor between genes and enzymes in the RNA world. COST CM1304 Meeting, SysChem 2015, Abdij Rolduc, Hollandia, 2015. május 19–22 [összefoglaló / előadás]
 • Kun Á. The minimal genome and functionality of a ribo-organism. Modelling Biological Evolution 2015: Linking Mathematical Theories with Empirical Realities, Leicester, Anglia, 2015. ápr. 28 – máj. 1 [összefoglaló / előadás]
 • Kun Á. Amino-acid cofactors: possible structural AND catalytic roles. COST CM1304 Meeting, RNA and the theory of early evolution. Pullach, Németország, 2014. november 24–26.
 • Kun Á. Local neutral networks help maintain inaccurately replicating ribozymes. COST CM1304 Meeting, RNA and the theory of early evolution. Pullach, Németország, 2014. november 24–26.
 • Kun Á. Evolution of division of labor between genes and enzymes in the RNA world. COST CM1304 Meeting, RNA and the theory of early evolution. Pullach, Németország, 2014. november 24–26.
 • Kun Á. The dynamics of the RNA world: Insights and challenges. COST CM1304 Meeting, RNA and the theory of early evolution. Pullach, Németország, 2014. november 24–26.
 • Kun Á. Constraints in RNA evolution: complementarity and the problem of hybridization. COST CM1304 Meeting, RNA and the theory of early evolution. Pullach, Németország, 2014. november 24–26.
 • Kun Á. Autocatalysis and evolution in metabolic networks. Algorithmic Chemiinformatics, Dagstuhl Seminar 14452. Schloss Dagstuhl, Németország, 2014. november 2–7. [összefoglaló]
 • Oborny B., Kun Á., Hubai A., Benedek V., Englert P. Adaptation to patchy environments by modular growth. European Conference on Complex Systems, Lucca, Olaszország, 2014. szeptember 22–26.
 • Kun Á., Szilágyi A., Könnyű B., Boza G., Zachar I., Szathmáry E. Emergence, coexistence and maintenance of early replicators: Open questions of the RNA world. Cost Action CM 1304 Meeting, SysChem2014, San-Sebastian, Spanyolország, 2014. június 9–12. [előadás]
 • Hubai A, Kun Á. Information integrating capabilities of the Stochastic Corrector Model (SCM). Cost Action CM 1304 Meeting, SysChem2014, San-Sebastian, Spanyolország, 2014. június 9–12.
 • Boza G., Kun Á., Scheuring I., Dieckmann U.: The evolution and stability of conditional cooperative behavior with reactive investments strategies. NSFC-IIASA Conference “Evolution of Cooperation”, Peking, Kína, 2014. április 8–12.
 • Kun Á. és Dieckmann, U.: Resource heterogeneity can facilitate cooperation. NSFC-IIASA Conference “Evolution of Cooperation”, Peking, Kína, 2014. április 8–12. [összefoglaló / előadás]
 • Hubai A., Zintzaras, E., Santos, M., Szathmáry E. és Kun Á.: Maximum gene number in SCM. Lake Balaton Meeting on Systems Chemistry, Badacsony, Magyarország, 2013. május 8-12
 • Szilágyi, A., Kun Á. és Szathmáry E.: RNA structures and the error threshold. COST CM0703 Systems Chemistry Meeting, Crete, Greece, 2011. október 28-30
 • Szilágyi, A., Kun Á. és Szathmáry E.: Evolution of complex metabolism. COST-ESF Systems Chemistry III, Crete, Greece, 2011. október 23-28
 • Kun Á., Szilágyi, A. Szathmáry E.: RNA structures and the error threshold. ISSOL and Bioastronomy Joint International Conference, Montpelier, Franciaország, 2011. július 3-8.
 • Kun Á., Boza G. and Scheuring I.: Cooperation on changing interaction networks. TECT Conference, Budapest, 2010. szeptember 15-17.
 • Kun Á. and Dieckmann, U.: Resource heterogeneity can facilitate cooperation. TECT Conference, Budapest, 2010. szeptember 15-17.
 • Kun Á., Papp B. and Szathmáry E.: Computational identification of obligatorily autocatalytic replicators embedded in metabolic networks. International Metobolomics Austria, Bécs, Ausztria, 2010. szeptember 2-3.
 • Kun Á., Papp B. és Szathmáry E. Computational identification of obligatorily autocatalytic replicators embedded in metabolic networks. ECAL2009 10th European Conference on Artificial Life, Budapest, 2009. szeptember 14–16
 • Boza G., Kun Á., Scheuring I. és Dieckmann, U. Mutualizmus és kizsákmányolás: egy elméleti megközelítés. Magyar Ökológus Kongresszust, Szeged, 2009. augusztus 26–28.
 • Kun Á., Boza G., Scheuring I. Együttmőködés evolúciója változó kölcsönhatási hálózaton. Magyar Ökológus Kongresszust, Szeged, 2009. augusztus 26–28.
 • Magyar G., Kun Á., Oborny B., Stuefer, J. Decision-making strategies in spatio-temporally variable environments: when, which plastic specialization is the best? 9th Clonal Plant Workshop, Leuven, Belgium, 2009. július 1–4
 • Kun Á. and Boza G.: Cooperation, mutualism and space: differences and similarities. Mutualism, Harvard University, Cambridge, USA, 2009. május 7–9
 • Boza G., Kun Á., Scheuring I. and Dieckmann, U.: The evolution and stability of conditional mutualistic interactions: model and reality. Mutualism, Harvard University, Cambridge, USA, 2009. május 7–9
 • Kun Ádám, Papp Balázs és Szathmáry Eörs: Autokatalitikus replikátorok azonosítása metabolikus hálózatokban bioinformatikai módszerekkel. Biokémiai Vándorgyűlés, Szeged, 2008. augsztus 30 – szeptember 3
 • Papp Balázs, Kun Ádám és Szathmáry Eörs: Autocatalytic replicators embedded in metabolic networks. International Workshop and Conference on Complex Networks and their Applications, Norwich, Anglia. 2008. június 23–27.
 • Kun Ádám és Scheuring István: The Evolution of Density-Dependent Dispersal in a Noisy Spatial Population Model. European Conference on Ecological Modelling, Trieszt, Olaszország. 2007. november
 • Kun Ádám és Scheuring István: Evolution of cooperation on dynamical graphs. European Conference on Complex Systems, Statellite Conference on "Dynamics on and of Complex Networks", Drezda, Németország. 2007. október (videó)
 • Kun Ádám, Boza Gergely és Scheuring István: Asynchronous snowdrift game with synergistic effect as a model of cooperation. European Conference on Complex Systems, Statellite Conference on "Evolutionary Game Theory", Drezda, Németország. 2007. október
 • Scheuring István, Kun Ádám, Boza Gergely, Könnyű Balázs és Számadó Szabolcs: Evolution of cooperators on static and dynamic graphs. European Conference on Complex Systems, Statellite Conference on "Evolutionary Game Theory", Drezda, Németország. 2007. október
 • Kun Á., Papp B. és Szathmáry E.: Idetification of metabolic replicators. "From Molecular Informatics to Bioinformatics", Budapest. 2007. március
 • Jakó É., Ittzés P., Szenes Á., Kun Á., Kun A., Szathmáry E. és Pál G. In silico detection of tRNA sequence features characteristic to synthetase membership. "From Molecular Informatics to Bioinformatics", Budapest, Hungary. 2007. március
 • Kun Á. és Scheuring I.: Aszinkron hótorlasz játék szinergisztikus hatással mint az együttműködés egy modellje. 3. Szünzoológiai Szimpózium, Budapest. 2007. március
 • Kun Á. and Scheuring I.: A denzitásfüggő diszperzió evolúciója zajos környezetben. VII. Magyar Ökológus Kongresszus, Budapest. 2006. Szeptember
 • Magyar G., Kun Á., Oborny B. és Stuefer J.F.: Division of labour between ramets: costs and benefits in spatially and temporally heterogeneous environments. Clone 2006 - 8th Clonal Plant Workshop, Tartu, Észtország. 2006. június
 • Kun Á., Santos, M. és Szathmáry E.: Real ribozymes suggest a relaxed error threshold. Evolution of Biomolecular Structures, Wien, Austria. 2006. május
 • Kun Á., Santos, M. és Szathmáry E.: Fitness landscapes and error thresholds of real ribozymes. ESF-COST D27 Munkacsoport találkozó, Bled, Szlovénia. 2005. február
 • Kun Á., Oborny B., Dieckmann, U., Szabó Gy. Közepes zavarás növeli az eltartóképességet "Theoretical biology Workshop" ELTE, Biológiai Fizika Tsz., Budapest. 2003. február
 • Kun Á. és Oborny B.: A fiziológiai integráció ökológiája és evolúciója időben és térben heterogén környezetben. 6. Magyar Ökológus Kongresszus, Gödöllő. 2003. augusztus
 • Kun Á. és Oborny B.: Temporal heterogeneity - its effects on the competition of clonal populations. Clone 2003 - 7th Clonal Plant Workshop, Kuusamo, Finnország. 2003. augusztus
 • Oborny B., Szabó Gy., Gergely H., Kun Á. és Meszéna G.: Habitat fragmentation and extinction in clonal metapopulations. Clone 2003 - 7th Clonal Plant Workshop, Kuusamo, Finnország. 2003. augusztus
 • Oborny B., Meszéna G., Mágori K., Dieckmann, U., Szabó Gy., Gergely H. és Kun Á.: Sharing a resource in a heterogeneous environment - is it evolutionarily stable? Santa Fe Institute, USA. 2003. május
 • Oborny B., Meszéna G., Dieckmann, U., Mágori K., Kun Á.: Falling apart - Can it be adaptive? Santa Fe Institute, USA. 2002. április
 • Oborny B., Meszéna G., Dieckmann, U., Mágori K., Kun Á.: Adaptation to habitat heterogeneity by fragmentation. "Theoretical Biology of Adaptation", ESF Conference, Tihany. 2001. szeptember
 • Oborny B., Kun Á., Meszéna G.: Fine versus coarse-grained perception of habitat heterogeneity. - How does it influence species coexistence? ABUDIV Conference, Tihany, 2001. augusztus
 • Oborny B., Mágori K., Meszéna G., Dieckmann, U., Kun Á.: Competition and cooperation between parts of the same organism - An adaptive dynamic model on the evolution of modular growth in plants. Santa Fe Institute, USA. 2001. március
 • Kun Á. és Oborny B. A forrás osztás szerepe klonális növények terjedésére heterogén környezetben. 5. Magyar Ökológus Kongresszus, Debrecen. 2000. november
 • Kun Á. és Oborny B.: Competition between integrators and splitters in spatially and temporally heterogeneous habitats. Clone 2000 - 6th International Workshop on Clonal Plants, Obergurgl, Ausztria. 2000. augusztus
 • Oborny B., Mágori K., Meszéna G. és Kun Á.: A step from modularity to clonality - Evolutionary dynamics of module autonomy. Clone 2000 - 6th International Workshop on Clonal Plants, Obergurgl, Ausztria. 2000. augusztus
 • Oborny B., Kun Á., Czárán T., Meszéna G. és Mágori K.: Competition of clonal species for mosaic habitat space. "Theoretical Biology in Central Europe", Collegium Budapest, Institute for Advanced Study. 1999. november
 • Kun Á. és Oborny B.: Environmental heterogeneity and spatial competition in clonal populations - a cellular automata model. "Theory and mathematics in biology and medicine" conference Amsterdam, Hollandia. 1999. június
 • Oborny B., Kun Á. és Czárán T.: Competition of clonal plants for mosaic habitat space - cellular automata simulations. "Theory and mathematics in biology and medicine" conference Amsterdam, Hollandia. 1999. június
 • Oborny B., Kun Á. és Czárán T.: Competition of clonal plants for mosaic habitat space. "Ecological consequences of environmental heterogeneity", Annual Symposium of the British Ecological Socoety, Oxford, Anglia. 1999. március
 • Kun Á. és Oborny B.: Mikor előnyös egy klón tagjainak fiziológiai kapcsoltsága? - sejtautomata szimulációs modellek. "Ökofiziológiai válasz az élőhely tér- és időbeli heterogenitására" előadóülés, az MBT Ökológiai Szakosztályának rendezvénye, Budapest. 1999. március
 • Kun Á. és Oborny B.: Mikor előnyös egy klón tagjainak fiziológiai kapcsoltsága? - sejtautomata szimulációs modell. "Mintázat és háttérmechanizmus a szünbiológiában" - a Szegedi Ökológiai Napok absztraktjai, a MÖTE, MTA és JATE rendezvénye 1998. november
 • Kun Á. és Oborny B.: The effect of clonal integration on clonal dispersal - a cellular automata model. "Evolution of dispersal strategies" ELTE Biofizika Tsz., Budapest. 1998. november
 • Oborny B., Bokros Sz., Kun Á. és Czárán T.: Consequences of physiological integration on the spatial organization of clonal populations in heterogeneous habitats. "Clonal plants and environmental heterogeneity: Space, time and scale" - a abstracts of the 5th International Clonal Plant Workshop, Bangor, Anglia. 1997. szeptember
 • Oborny B., Bokros Sz., és Kun Á.: Növények térbeli terjedési stratégiái. IV. Magyar Ökológus Kongresszus, Pécs. 1997. június
 • Oborny B., Kun Á., Bokros Sz. és Czárán T.: Spatial pattern formation in a community of clonal species. "Strategies in spatial ecological modeling" Workshop, Berlin, Németország. 1996. június

Tudományos blogbejegyzések

Mit történt a tudományban blog

Qubit-es cikkeim

2020

 1. Vuhan vírus: Tobzoskákról kerülhetett emberre (2020. február 10.)
 2. Vuhan vírus: médiaparadicsom (2020. február 2.)
 3. Vuhan vírus: Emberről emberre terjed (2020. január 27.)
 4. Vuhan vírus: jobb félni, mint megijedni (2020. január 26.)
 5. Kőeszköz-használat a közönséges csuklyásmajmok körében (2020. január 2.)

2019

 1. Játékok és törvényhozás (2019. december 31.)
 2. Miért nem működik a technooptimizmus? (2019. december 21.)
 3. Egy véges világban nem lehet végtelenül növekedni, mert annak az emberiség issza meg a levét (2019. december 20.) (Qubit)
 4. A zsarnokok nem emelik az együttműködés szintjét (2019. november 28.)
 5. Lehetetlen küldetésnek tűnik, hogy 10 milliárd ember jóllakjon, és a felmelegedés is 2 fok alatt maradjon (2019. november 22.) (Qubit)
 6. A választott vezetőket indkább követik, de jó példát kell mutatniuk (2019. október 16.)
 7. Az emberi evolúciót nem lehet megállítani, inkább a megértésére kell összpontosítani (2019. szeptember 13.) (Qubit)
 8. Miről mesél egy újonnan felfedezett, fagocitáló egysejtű? (2019. augusztus 21.)
 9. Csak most van globálisan egységes klímaváltozás az elmúlt 2000 évben (2019. július 25.)
 10. A klímaszkepticizmus és a környezetvédelem (2019. május 28.)
 11. Az ember megszokja a klímaváltozást, mint a lassan fövő béka (2019. április 27.) (Qubit)
 12. Sokkal több a migráns a Földön, mint eddig gondolták (2019. március 22.) (Qubit)
 13. A politikai beszéd hanyatlása (2019. március 18.)
 14. Horizontális géntranszfer fűfélék között (2019. március 11.)
 15. A rituálék és az emberi együttműködés (2019. február 28.)
 16. A rituálék és az emberi viselkedés (2019. február 25.)
 17. Nem értjük a statisztikát - Dr. Watson és a négerek intelligenciája (2019. február 8.)
 18. Egerek szőrszínadaptációja (2019. február 3.)
 19. A laktózintolerancia nem betegség, hanem az emlősök természetes állapota (2019. január 22.) (Qubit)
 20. Mennyire vagyunk különlegesek? - izomzatunk (2019. január 4.)

2018

 1. Kulturált legyek? (2018. december 23.)
 2. Kis dinókönyv nagyoknak - Az oktatás mindig évtizedekkel le van maradva (2018. december 2.)
 3. Nem vehetjük biztosra, hogy van élet az Enceladuson, de a feltételek megvannak hozzá (2018. november 29.) (Qubit)
 4. A magasabb kasztú indiaiak nem képesek együttműködni a bosszúszomjuk miatt (2018. november 8.)
 5. Nem mindegy, hogy gyökeréről vagy száráról szaporítjuk a növényt (2018. október 22.)
 6. Amikor állat gyilkol állatot: a vérengző üregi nyúltól a gyerekgyilkos mormotáig (2018. október 18.) (Qubit)
 7. Az állatok rendszertana (2018. október 8.)
 8. A kereszténység is úgy terjed, mint más kulturális jellemzők (2018. augusztus 27.)
 9. Mit üzennek a baka törzs asszonyai a későn szülő nyugati nőknek? (2018. július 22) (Qubit)
 10. Mégis van élet a Marson? (2018. július 7.) (Qubit)
 11. A viselkedés evolúciója - kísérlet gyíkokon (2018. június 1.)
 12. Ökológiai csapda – avagy a jóból is megárt a sok (2018. május 27.)
 13. Ahol az ember él, ott kevesebbet mozognak az állatok, és ez embernek is, állatnak is rossz (2018. május 25) (Qubit)
 14. ZIKA: Egy mutáció okozza a problémát (2018. május 13.)
 15. A testmozgás megóv a vacsorától (2018. április 28.) (Qubit)
 16. Az akadémia élet rémálmai egy munkavállaló szemével (2018. április 27.)
 17. A cukorbajos hal, aminek nincs semmi baja (2018. április 10.)
 18. Emberfélék, mint gyomfajok (2018. március 29.)
 19. III. Béla és a finnugorok (2018. február 22.)
 20. Az elméleti biológia és a fekete halál (2018. február 19.)
 21. Hol és mennyien éltek a vadászó-gyűjtögetők? (2018. február 14.)
 22. Anyanyelv helyett "születésihelynyelv" (2018. január 17.)
 23. Evolúciós változások a jelen emberében (2018. január 8.)

2017

 1. Már megint újra kell írni az ember evolúciós történetét? (2017. december 31.)
 2. Képes-e etetni magát Afrika? (2017. október 26.)
 3. Maci a bodzásban nem eszi a halat (2017. szept 31.)
 4. A magyarság őstörténetéről (2017. szept. 27.)
 5. A rossz emberi szaglás egy XVIII-XIX. századi mítosz (2017. június 5.)
 6. Az eszünket anyánktól örököljük? (2017. május. 8.)
 7. Mezőgazdaságot családok hozták, a sztyeppéről férfiak törtek be Európába (2017. márc. 17.)
 8. A víz – az emberiség bölcsője és éltetője (2017. jan. 1.)

2016

 1. Az élet keletkezése és a paraziták (2016. december 9.)
 2. A baktériumok mutációs rátja alacsonyabb, mint az eukariótáké (2016. november 19.)
 3. Tudom, hogy te rosszul tudod (2016. október 25.)
 4. Milyen migránst szeretnénk? (2016. október 14.)
 5. Meddig élhetünk? (2016. október 7.)
 6. A neandervölgyiek és a kultúra (2016. október 1.)
 7. Egyszer vagy többször vonultunk ki Afrikából? (2016. szeptember 23.)
 8. Milyen migránsok leszármazottai vagyunk? (2016. szeptember 21.)
 9. Önvezető autók és a moralitás (2016. július 1.)
 10. 5000 éves sörrecept (2016. június 27.)
 11. ZIKA: Jobb félni, mint megijedni (2016. június 25.)
 12. RNS struktúrák a gyógyászatban (2016.06.25) (Critical Biomass)
 13. Bárányhimlő előrejelzés Google keresés alapján (2016. június 22.)
 14. A türelmetlenekből inkább lesz bűnöző, de bűneinkre úgy sem emlékszünk (2016. június 10.)
 15. A nyírfaaraszoló feketeségének titka (2016. június 2.)
 16. Mennyi az emberi generációs idő? (2016. május 20.)
 17. ZIKA: Újabb érv a foci ellen (2016. május 7.)
 18. Imádom a globális felmelegedést! (2016. április 22.)
 19. Legyünk mind vegánok! (2016. április 13.)
 20. Cukrok a világűrben (2016. április 12.)
 21. A közös hitvilág tartja össze a nagy társadalmakat (2016. április 6.)
 22. A becstelenséget a társadalom örökíti ránk (2016. március 30.)
 23. A magunkfajták nem is annyira büdösek (2016. március 20.)
 24. Egy vírus immunrendszere (2016. március 11.)
 25. A jövő - problémák és megoldások (2016. február 26.)
 26. A depressziót fogjuk a neandervölgyire! (2016. február 15.)
 27. A fehérjék a kései mitokondrium mellett érvelnek (2016. február 10.)
 28. A marihuána hülyévé tesz? (2016. február 5.)
 29. Egy új hierarchikus rendszertan (2016. január 31.)
 30. Hogyan csökkentsük az iskolai konfliktusokat? (2016. január 27.)
 31. A háború hajnala - tájkép csata után (2016. jan. 23)
 32. A hazugságok terjedése online (2016. jan. 22)
 33. Egyenlőtlenségtől való viszolygás több társadalomban (2016. jan. 1)

2015

 1. Empátia - nem vagyunk egyedül (2015. dec. 22.)
 2. A genderőrület margójára (2015. dec. 17.)
 3. Miért önzőbbek a gazdagok? (2015. dec. 12.)
 4. Miből készült a pergamen? (2015. dec. 11.)
 5. A tudományos publikálásról (2015. dec. 9.)
 6. A látványos vagyoni különbség csökkenti az együttműködést (2015. nov. 19.)
 7. Van-e hatása a születési sorrendnek a tulajdonságainkra? (2015. nov. 18.)
 8. Tudjuk majd etetni az emberiséget? (2015. nov. 16.)
 9. Az élővilág rendszere - Baktériumok és Archaeák (2015. okt. 17.)
 10. A nyelvek rendszertana (2015. okt. 14.)
 11. Az élővilág rendszere - áttekintés (2015. okt. 12.)
 12. A háború hajnala - egy neolitikus tömegsír (2015. szept. 9.)
 13. A madáeretetés ökológiája (2015. szept. 26.)
 14. Mit vagyunk hajlandóak megenni gyerekként? (2015. aug. 15.)
 15. Miért hullanak a férfiak? a cigi és a stressz (2015. júli. 22.)
 16. A csimpánzok is vedelik az alkoholt (2015. júni. 20.)
 17. Valahogy a gyereknek ki kell férnie (2015. júni. 5.)
 18. Megtaláltuk az eukarióták ősét? (2015. május 15.)
 19. Kitől vennél használt iPhone-t? (2015. május 14.)
 20. Kitennél valakit több áramütésnek némi pénzért? (2015. május 11.)
 21. Miért omlott össze a Maya civilizáció? (2015. május 7.)
 22. A gyengébbik nem (2015. ápr. 22.)
 23. A szándékos károkozást jobban elítéljük (2015. márc. 31.)
 24. Éhesen többet vásárolunk (2015. márc. 15.)
 25. Spórolunk az árammal, ha az jobb egészséget ígér (2015. febr. 15.)
 26. Az alvás segít emlékezni (2015. febr. 6.)
 27. Nem mozgunk eleget és ettől vékonyodnak el a csontjaink (2015. jan. 31.)
 28. Mióta fogyasztunk alkoholt? (2015. jan. 23.)

2014

 1. Hazug bakárok és munka jótékony hatása (2014. dec. 27.)
 2. Meddig nő az emberi populáció? (2014. nov. 25.)
 3. Mérges vagy a párodra? Egyél egy kis sütit! (2014. nov. 19.)
 4. Szerető barátaim és utáló ellenségeim (2014. nov. 10.)
 5. Történetek a tűz körül (2014. okt. 22.)
 6. Mennyire változott meg a szépségideálunk a városiasodástól? (2014. okt. 8.)
 7. Úszkált és nem szaladt a Jurrassic Park egyik szörnye (2014. szept. 28.)
 8. Gyerekként agyra gyúrunk (2014. szept. 17.)
 9. Büntetem, ha önző vagy mással, kivéve persze ha haver vagy (2014. szept. 14.)
 10. Egy kis rasszizmus (2014. szept. 5.)
 11. Zombiapokalipszis - biológiai példák (2014. aug. 14.)
 12. Több kultúrához több ember kell (2014. júli. 23.)
 13. Az önkontroll evolúciója (2014. júli. 22.)
 14. Femme fatale - a női hurrikánok halálosabbak (2014. júni. 18.)
 15. Mennyire voltak melegek a dinók? (2014. júni. 15.)
 16. A klímaváltozás a kajánkat is tönkre teheti (2014. júni. 5.)
 17. Álmomkór vagy vesebetegség? - a trypanoszóma fertőzés evolúciós története (2014. május 27.)
 18. Jól viselkedünk csak ne büntessetek! (2014. május 17.)
 19. A Kelet és a Nyugat - rizsevők és lisztevők (2014. május 9.)
 20. Farkast kiált a szerecsendrongó (2014. május 4.)
 21. Elhízás (2014. ápr. 22.)
 22. Zöld hullám Dzsingisz kánnak (2014. márc. 29.)
 23. Kakukktojás a kakukkk-kutatásban (2014. márc. 21.)
 24. A szabad paleo szex mítosza (2014. márc. 15.)
 25. A mélység sötét ősi szörnyei (2014. márc. 3.)
 26. Az indiánok ősei (2014. febr. 20.)
 27. Mutációk és vírusok (2014. febr. 14.)
 28. Fivérek és elhasznált feleségek (2014. febr. 7.)
 29. A szomszéd tundrája mindig zöldebb? (2014. febr. 7.)
 30. EVOLÚCIÓ: Van-e evolúció az emberi populációban? (2014. jan 16.)